Moderaterna vill införa en primärvårdsreform i Västerbotten

Primärvården i Region Västerbotten har sedan lång tid lidit av tillgänglighetsproblem och långa köer till följd av brist på distriktsläkare och distriktssköterskor.
Situationen har av många som jobbar på länets hälsocentraler liknats vid en kollaps.

Publicerad: 

– Det har länge talats om en primärvårdsreform men nu är det hög tid att göra verkstad av det säger Ulf Wahllöf (M).

Moderaterna i Region Västerbotten har med anledning av rådande situation i primärvården tagit fram ett 10-punktsprogram för att säkerställa att primärvården i Västerbotten blir en attraktiv arbetsmiljö samt patientvänligare. Programmet lyfter förslag som att införa listtak för antal patienter per distriktsläkare, att erbjuda regelbunden kompetensutveckling till fast anställda allmänspecialister samt att ta tillvara på seniora medarbetare samt deras kompetens är exempel på arbetsmiljöförbättringar.  En omorganisering där klusterbildningen av hälsocentraler rivs upp och att cheferna på varje enskild hälsocentral ges ett större mandat att leda sin verksamhet är delar som tas upp i programmet.

Ulf Wahllöf (M) distriktsläkare och ersättare i regionfullmäktige samt hälso- och sjukvårdsnämnden, har med anledning av detta lämnat in en motion till fullmäktige , där han yrkar att Region Västerbotten ska genomföra en bred och genomgripande primärvårdsreform för primärvården i Västerbotten med särskilt fokus att varje specialist och ST-läkare i Allmänmedicin garanteras ett listtak om 1 100 invånare per distriktsläkare samt 550 invånare per ST-läkare

Elin Segerstedt Söderberg

Mest lästa