M i Umeå vill satsa på läsning – föreslår en till biblioteksbuss

På kulturnämndens sammanträde förra veckan var nämndens verksamhetsplan och budget uppe för beslut. Moderaterna har sedan tidigare en rad förslag på kulturens område, bland annat rörande utökad granskning av studieförbunden och att utreda alternativa driftsformer för nämndens verksamhet. 

Publicerad: 

Ett nytt förslag från Moderaterna var att partiet ville omfördela i budgeten för att möjliggöra en satsning på ytterligare en biblioteksbuss i kommunen. Biblioteksbussen kör till platser där det är långt till ett vanligt bibliotek. Den stannar till vid 138 hållplatser i kommunen, från Inneråträsk i norr till Norrbyn i söder. 

– Givet att biblioteksbussen har ett otroligt tryck från skolor, förskolor som saknar folkbibliotek, men även från äldreomsorgen, så hinner verksamheten inte stanna hos alla som vill. Många besök blir idag dessutom mycket korta och därför lägger vi det här förslaget. Det är en satsning på både läsning och landsbygden, säger Anton Bergström Nord (M), ledamot i kulturnämnden. 

Driftskostnaden för en biblioteksbuss uppgick år 2023 till 2,85 miljoner kronor. Moderaterna vill finansiera förslaget genom en neddragning av medel till Kvinnohistoriska museet samt stöd till festivaler och studieförbund. Det möjliggör finansiering för både en ny biblioteksbuss samt driftskostnaden för den. 

– Vi moderater ser det som en kärnuppgift för kulturnämnden att främja läsning och det är tydligt att det finns ett stort behov av en till biblioteksbuss, säger Kjerstin Widman (M), ledamot i kulturnämnden.

Joline Göttfert

Mest lästa