Moderaterna är inte nöjda med S-majoritetens ambitioner om kompetensförsörjning och arbetsmiljö inom primärvården

Under senaste regionfullmäktige var kompetensförsörjningen och arbetsmiljön inom primärvården en fråga som debatterades flitigt. Moderaten Ulf Wahllöfs interpellation till Anna-Lena Danielsson, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, skapade debatt och diskussion om tillgänglighetsproblem och långa köer till följd av brist på distriktsläkare och distriktssköterskor.

Publicerad: 

Moderaterna har i en motion till regionfullmäktige lagt fram förslag på ett 10-punktsprogram som siktar in sig på att säkerställa en arbetsmiljövänligare och patientvänligare primärvård i Västerbotten. De vill bland annat se ett listningstak för varje distriktsläkare enligt Socialstyrelsens rekommendationer, en distriktsläkare per 1 100 invånare.  Det innebär att alla regionens invånare ska listas på en fast, namngiven distriktsläkare. Ulf Wahllöf, regionfullmäktigeledamot och distriktsläkare, (M) menar på att det är den enskilt viktigaste åtgärden för att återställa primärvårdens arbetsmiljö. Hur Region Västerbotten ska nå Socialstyrelsens rekommendationer var en av frågorna som lyftes under interpellationsdebatten.

– De positiva kommentarerna från primärvården tas som intäkt för att denna målsättning gått fram och är högt önskad. Men att döma av det magra och svävande interpellationssvaret har budskapet inte gått fram till regionledningen vilket är beklagligt så jag får väl med en dåres envishet fortsätta att ta varje tillfälle i akt att påminna om detta, säger Ulf Wahllöf (M).

I svaret på interpellationen nämns också att primärvården är en prioriterad fråga där både kompetensförsörjning och arbetsmiljö är två centrala delar som måste fungera för att västerbottningarna ska få en god och nära vård. Men Ulf Wahllöf menar att det inte är tillräckligt att konstatera det.

– ­Jag måste säga att jag har svårt att utläsa av svaret att primärvården är en prioriterad fråga för den socialdemokratiska majoriteten. Beklagligt är dessutom att det inte finns några förslag på hur det ska ske utan svaret innehåller bara svävande formuleringar, säger Ulf Wahllöf.

Charlotta Jansson Enquist

Mest lästa