Moderaterna startar egen webbtidning

2016-04-14 14:01

Nyheter

Moderaterna i Västerbotten lanserar en egen webbtidning för att förbättra kommunikationen med väljarna. Webbtidningen heter Nyheter i Västerbotten och chefredaktör och ansvarig utgivare är den moderate riksdagsledamoten Edward Riedl. Den tekniska utvecklingen möjliggör för partierna att nå ut till väljarna via fler kanaler. Detta kan …

Fler poliser och skärpta straff

2016-03-18 8:50

Nyheter

Tryggheten i vardagen utmanas för alltför många runt om i landet. Områden där andra tar sig rätten att bestämma vad som är rätt och fel och vilka värderingar som ska gälla. Det kan handla om kriminella gäng som sprider rädsla i samhället, om hedersvåld som …

Dags att tillåta gårdsförsäljning

8:37

Nyheter

Folkhälsominister Gabriel Wikström har tillsammans med nykterhetsrörelsen lagt en död hand över den småskaliga produktionen av öl, vin och cider på den svenska landsbygden. För ett drygt år sedan meddelande Wikström att dörren för gårdsförsäljning var stängd. Vi Moderater inser däremot att den svenska landsbygden …

Handläggningstiderna för vapenlicens måste kortas

8:34

Nyheter

Orimligt långa handläggningstider för vapenlicens är ett problem som under många år har drabbat Sveriges jägare, sportskyttar och vapenhandlarare. Alliansregeringen vidtog flera åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Bland annat togs beslut om att skapa dagens sammanhållna Polismyndighet, istället för tidigare 21 länsmyndigheter, vilket …

Låt andra yrkesroller ta större ansvar för sjukvården

2016-02-08 10:23

Nyheter

Debatt. Det är extremt tydligt att landstingets personal inte får jobba på höjd av sin kompetens utan utför en rad arbetsuppgifter som andra yrkesgrupper kan göra i stället.

Sjukvårdens personal är i dag numera färre till antal men har aldrig bestått av så många läkare …