M-förslag: sänk diesel- och bensinskatten

2018-05-22 11:39

Nyheter

Bensinen blev i dagarna dyrare än någonsin när bensinpriset passerade 16 kr/L. 10kr av priset för varje tankad liter bensin är i dagsläget skatt. Regeringen bestående av S och MP har under mandatperioden höjt bensinskatten med 1 krona och 42 öre. Trots att S under valrörelsen 2014 lovade att skatten på drivmedel inte skulle höjas.

Men det löftet hölls inte länge, 2015 beslutade sittande regering om en årlig indexuppräkning på drivmedel där priset på både diesel och bensin varje år ökar med två procentenheter jämte inflation. Det blir en skattehöjning på drivmedel som smygs in varje år.

Det medförde en ökning med 27 öre för dieseln och 30 öre för bensinen vid föregående årsskifte.

En som är upprörd över utvecklingen är Edward Riedl, riksdagsledamot för M från Västerbotten.

– Det är ett dråpslag mot Norrland från den norrlandsfientliga regeringen som än en gång vill se högre skatter på avstånd. Det här hotar landsbygden och Norrland där människor är beroende av att kunna transportera sig med bil. Vi måste naturligtvis sänka skatten på bensin och diesel genom att ta bort indexuppräkningen på drivmedel säger han till Nyheter i Västerbotten.

 

 

 

Text: Madelene Nord