Ny undersökning: M-styrda landsting minskar vårdköerna medan i de S-styrda landstingen ökar köerna dramatiskt

2018-06-16 10:19

Nyheter

I den nationella debatten låter det ofta som att vårdköerna ökar överallt, men det stämmer inte enligt en ny undersökning.

Undersökning visar att utifrån SKLs databas vantetider.se att M-styrda landsting minskar sina vårdköer medan S-styrda landsting ökar sina köer. Den slutsatsen kan man dra när det kommer till antal väntande över 90 dagar för ett första besök inom den specialiserade vården (okt 2014- april 2018).

– Det förvånar mig inte att vårdköerna minskar i M-styrda landsting och ökar i S-styrda. Vi vet sedan tidigare att M-styrda landsting använder sina resurser mer effektivt. Jag menar att Västerbotten behöver ett maktskifte nationellt och i länet om köerna ska minska här i Västerboten, säger Nicklas Sandström oppositionslandstingsråd (M) till NiV.

Text: Anton Bergström