M: Ingen ska tvingas bära slöja på skolan i Skellefteå

2018-06-13 11:37

Nyheter

För en tid sedan gjorde Göteborgs-Posten en kartläggning av ett 40-tal förskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kartläggningen visar att personalen vid 6 av 10 kommunala förskolor kan tänka sig att tillmötesgå föräldrakrav om att aktivt kontrollera att barn bär slöja, samt att tvinga på barn slöja mot deras vilja för att tillmötesgå föräldrarna. Nu kräver Andreas Löwenhöök, oppositionsråd (M) i Skellefteå svar i kommunfullmäktige om detta också förekommer på förskolor i Skellefteå kommun.

– Detta bryter helt klart mot skollagen. Jag vill veta om det förekommer religiösa påtryckningar i Skellefteå och om kommunen vid något tillfälle har tillmötesgått dessa krav, säger Andreas Löwenhöök (M) till Nyheter i Västerbotten.

Därför väljer nu Löwenhöök (M) att ställa För- och grundskolenämndens ordförande, Fredrik Stenberg (S) till svars genom en fråga till kommunfullmäktige som berör ifall personal vid Skellefteå kommuns förskolor utsätts för påtryckningar från föräldrar gällande religiöst betingade kläder som exempelvis slöja, och om dessa krav någon gång tillmötesgåtts.

– Det som har framkommit i GP:s granskning är rent ut sagt förskräckligt, därför är det våran plikt att se över om detta har hänt även i Skellefteå. Det som har hänt bryter tydligt mot skollagen och där vill vi moderater se nolltolerans mot skolor och förskolor som bryter mot just skollagen. Inget barn eller ungdom ska riskera att påtvingas religiösa symboler eller på något annat sätt få sin frihet begränsad, säger Andreas Löwenhöök (M) till NiV.

 

 

 

Text: Madelene Nord