Lindberg (S) utesluter inte ett förbud mot dieselbilar i centrala Umeå

2018-05-29 7:49

Nyheter

Umeå kommunfullmäktige debatterade under måndagen en interpellation från Peder Westerberg (L) ställd till Hans Lindberg (S) om huruvida S och MP hade för avsikt att införa nya miljözoner och därmed förbud mot dieselbilar i centrala Umeå.

Socialdemokraterna med Hans Lindberg i spetsen gav inget rakt svar. Det officiella svaret var att man konstaterade att det inte finns något sådant beslut idag och om det skulle införas kan det bli aktuellt först när Västra Länken är färdig år 2021.

Svaret upprörde det moderata kommunalrådet Anders Ågren. Han ansåg att det var svagt av socialdemokraterna att inte kunna ge tydliga besked till alla dieselbilsägare i Umeå med omnejd. Han menar att införandet av miljözoner, som det formulerats nationellt, är ett dråpslag som riskerar drabba 1,3 miljoner bilägare runt om i landet.

– Svaret är verkligen oroande. Lindberg vägrade att ge ett tydligt ja eller nej trots upprepade frågor. Socialdemokraterna säger att man ”i dagsläget” inte tänker införa ett förbud mot dieselbilar. Det innebär ju att S kan komma med ett helt annat besked efter valdagen den 9 september. Vi Moderater är tydliga att vi inte kommer införa något dieselbilsförbud. Det är helt uteslutet, säger Ågren till NiV.

 

Fakta:

2017 redovisades de bästa resultaten för luftkvaliteten i centrala Umeå sedan mätningarna påbörjades år 2003. Årsmedelvärdet för kvävedioxid är det lägsta sedan 2003. För 6:e året i rad klarar Umeå EU-gränsvärdet och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet Även halten av partiklar är de lägsta sedan mätningarna påbörjades.

 

 

Text: Madelene Nord