Hanif Bali (M): Anledningen till att invandrare inte får jobb är inte att Sverige är rasistiskt

Publicerad: 

Hanif Bali riksdagsledamot från Moderaterna och en av Sveriges mest inflytelserika på sociala medier besökte under fredagen den 20 april Umeå Universitet för en föreläsning anordnad av moderata studenter vid Umeå Universitet. Temat var integration och migration.

Hanif Bali gjorde upp med bilden av Sverige som ett rasistiskt land under föreläsningen och han hänvisar bland annat till PIAAC som i korthet kan förklaras som PISA för vuxna som har gjort mätningar på kunskapsnivåer och sysselsättningsgrad och pekar på att det inte finns någon skillnad i sysselsättning om en utrikes född har samma kunskapsnivå med en inrikes född.

Föreställning om Sverige som rasistiskt menar Bali är djupt destruktiv.

– Varför ska någon i Rinkeby anstränga sig i skolan om personen ständigt får höra att den är dömd på förhand, på grund av faktorer som vederbörande inte kan påverka, säger Hanif Bali

Under föreläsningen pekade han på flera lösningar för integrationen.

Bali menar, för att lösa integrationsutmaningen måste migrationen stramas upp, vi måste hitta jobb, lära ut svenska språket, utbilda nyanlända att lära sig de arbeten som efterfrågas på svensk arbetsmarknad och att bidragssystemen särskilt försörjningsstödet måste göras om.

Solna lyfter Bali som ett exempel på en svensk kommun som lyckas med integrationen.

– Vi daltar inte i Solna, det finns inga räkmackor, vi avkräver hårt slit och egen ansträngning. Du får inte gå före köer, du får lägga manken till som alla andra. Det är därför vi har en fungerande integration med lägst bidragsberoende i hela Sverige, säger Hanif Bali till NIV.

 

 

Text: Madelene Nord

Mest lästa