Personal flyr landstinget – nu vill M ta fram strategi för att vända utvecklingen

2018-05-25 8:40

Nyheter

I dagarna har det uppmärksammats kring problemet där sjukvårdspersonal flyr landstinget för andra arbetsgivare. Ett omfattande problem som Moderaterna menar måste ses över och lösas för en fungerande sjukvård för alla västerbottningar och där Västerbottens Läns landsting ska vara en attraktiv arbetsgivare att räkna med.

Moderaterna i Västerbotten vill ta fram en strategi för att Västerbottens läns landsting (VLL) ska bli Sveriges bästa sjukvårdsarbetsgivare, om man vinner valet. Några viktiga delar i strategin för att bli en bättre och mer attraktiv arbetsgivare menar moderaterna är en hållbar och god arbetsmiljö, en bättre löneutveckling för vårdpersonal med specialistutbildning, utbildning och kompetensutveckling ska alltid löna sig, karriärvägar ska finnas för alla.

Därtill anser moderaterna också att man bör se över hur schemaläggningen ser ut för att ge bättre arbetsvillkor till sina anställda, där man tar tillvara på alla anställdas yttersta kompetens.

Nyheter i Västerbotten har talat med Nicklas Sandström, moderaternas landstingsråd i Umeå.

– Jag ser mycket allvarligt på det här, vi måste ta ordentliga krafttag mot att medarbetare lämnar VLL för andra arbetsgivare. Vi har fantastiska medarbetare i landstinget som vi ska vara mån om, och då måste arbetsmiljön bli bättre. VLL ska vara en attraktiv arbetsgivare dit folk vill, inte fly ifrån, säger Sandström till NiV.

 

Text: Madelene Nord