M om sitt valmanifest – “Kapa vårdköer och bli Sveriges bästa sjukvårdsarbetsgivare”

2018-06-07 9:27

Nyheter

Moderaterna i Västerbotten presenterade förra veckan sitt valmanifest för landstings/regionvalet och det är tydligt vilka områden man väljer att satsa på. Det absoluta huvudfokuset ligger på problematiken med vårdköerna och hur man ska kunna kapa dessa. Förslagen för att korta vårdköerna är att bland annat införa en ny och tredubblad kömiljard.

– Vårdköerna har fördubblats under den här mandatperioden trots de höjda skatterna nationellt som lokalt. Det är ett stort politiskt misslyckande. Tyvärr är Västerbotten ett av de län som vårdköerna är som allra längst. Vi vill få bort det långa vårdköerna så att länets medborgare får vård i tid säger oppositionsrådet Nicklas Sandström (M).

Ett ytterligare stort fokusområde i moderaternas valmanifest är kampen för att bli Sveriges bästa arbetsgivare inom sjukvården, och för att nå detta föreslår man en generell höjning av Ob-tillägg och fler karriärvägar inom fler vårdyrken. Dessutom finns förslag om mindre byråkrati för sjukvårdens medarbetare samt att arbetsscheman behöver ses över för att kunna lösa delar av bristen på vårdplatser i länet så att patienter inte behöver vänta på vård. Något som också kommer inverka positivt på sjukvårdspersonalens arbetsmiljö.

– Vi ska komma till rätta med personalflykten. Vi vill se mer patientarbete och mindre byråkrati. Vi måste ta ett omtag i personalpolitiken med ett batteri av nya åtgärder, säger Sandström (M).

Dessutom presenterar man flertalet andra förslag i valmanifestet, såsom mer valfrihet där man lyfte Barn- och ungdomspsykiatrin som en prioriterad del av sjukvården att introducera valfrihet, med hänvisning hur illa det är ställt det är säger Sandström.

Moderaterna vill också se en förstärkt primärvård med en patientansvarig läkare.

– Vi ser att gruppen mest sjuka äldre skickas runt i vården idag till stort lidande och höga kostnader. Mycket av det skulle kunna lösas med en ledning som prioriterade primärvården lokalt som nationellt avslutar Sandström (M)

Fakta
Moderaterna satsar 6,1 miljarder till sjukvården. För Västerbotten innebär det ett tillskott på 158 miljoner. Till det föreslås en ny uppdaterad kömiljard som omfattar 3 miljarder.

 

 

 

Text: Madelene Nord