M-budget: Satsningar på skola och äldre, sänkt skatt och besparingar på kulturen

Nyheter

Under måndagen presenterade Moderaterna i Umeå sin alternativa budget för Umeå kommun år 2021. Den innehåller tydliga satsningar på äldre och skola, sänkt kommunalskatt, neddragningar på kulturens område och hårdare kontroller av försörjningsstöd.

Äldrenämnden får en ramhöjning med 80 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden …

Bostadssituationen för studenterna i Umeå bättre i år

2020-09-02 9:24

Nyheter

Nu börjar höstterminen för alla antagna studenter vid Umeå universitet och SLU. Rekordmånga studenter är antagna till Umeå universitet. Bostadssituationen brukar vara vanligtvis vara osäker för nya studenter i Umeå och ett ökat antal studenter kan påverka bostadssituationen ytterligare. Frågan var därför uppe på kommunfullmäktiges …