Kommunfullmäktige avslog Vänsterpartiets motion om flygstopp

2020-06-16 10:03

Nyheter

I en motion till kommunfullmäktige föreslog Vänsterpartiet att Umeå kommun skulle införa ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för kommunens alla medarbetare och förtroendevalda. Flygstoppet skulle innebära att varken förtroendevalda eller tjänstepersoner i Umeå kommun skulle kunna resa med flyg vid tjänsteresor. Under måndagens kommunfullmäktige avslogs motionen med bred majoritet.

Umeå kommun har idag en resepolicy, som bland annat säger att resor som är kortare än 50 mil inte ska göras med flyg, om det inte finns en särskild anledning till det. Vid tjänsteresor i Umeå kommun ska en särskild bedömning ske vid varje resetillfälle – faktorer som avstånd, tidsåtgång, kostnadseffektivitet och miljöhänsyn är alla en del av bedömningen vid val av färdsätt.

En av dem som kritiserade motionen var kommunalrådet Anders Ågren (M).

– Idag har flyget minskat sina utsläpp med 70 procent per passagerarkilometer jämfört med för 60 år sedan – och allt pekar på fortsatt positiv utveckling. Tekniken förbättras kontinuerligt; lättare flygplan, och effektivare motorer får ner utsläppen. Drivmedel baserade på koldioxidneutrala och förnybara källor ¬utvecklas och kan fasas in i den takt de blir tillgängliga. Det är inte flygresorna, utan utsläppen, som måste minska. Med hjälp av innovationer kan vi minska flygets klimatpåverkan och resa mer hållbart. Det finns många goda exempel på det, säger Ågren i en kommentar.

Text: Joline Göttfert