Umeå fortsätter att tappa i Svenskt Näringslivs rankinglista över kommuners företagsklimat

2019-09-24 9:15

Nyheter

Idag kom nyheten att Umeå kommun tappar ytterligare i rankingen av svenska kommuners företagsklimat 2019. Umeå kommun tappade 9 placeringar den här gången till plats 194 av 290 kommuner. En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, tillämpning av lagar och regler samt genomgående negativ attityd bland politiker till företagande är sådant som sticker ut.

Det moderata kommunalrådet Anders Ågren är kritiskt till utvecklingen. Att Umeå fortsätter att hamna på högst mediokra placeringar i Svenskt Näringslivs kommunranking är något som signalerar behovet av förändring, menar Ågren. Han presenterar flera olika förslag på hur företagsklimatet kan bli bättre i Umeå.

– Moderaternas mål är att Umeå ska vara bland de 10 bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Med en moderat politik skulle vi fokusera på en offensiv tillväxtpolitik, med fokus på tillväxt i alla delar av Umeå kommun. Vi vill bland annat se sänkt kommunalskatt, ökad takt på bostadsbyggandet, kortare handläggningstider och en god planberedskap, för att företag ska kunna välja mellan flera olika markområden planlagda för handel när de vill etablera sig i Umeå. Kommunen behöver också ha en bättre dialog med lokala företagare, säger Ågren i en kommentar.

Moderaterna i Umeå vill att förekomsten av osund konkurrens från kommunens verksamheter, såväl kommunala bolag som förvaltningen, ska utredas. Moderaterna vill också att utmaningsrätt inom kommunal verksamhet ska införas. Det innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling. Moderaterna i Umeå, tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, lämnade in en motion om att införa utmaningsrätt på kommunal verksamhet tidigare i år.

– Vi moderater vill även att avgiftsfri parkering ska erbjudas på lördagar i de parkeringsanläggningar och parkeringsplatser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Som ett försök skulle det kunna införas under en begränsad tid av dagen på lördagar, då huvuddelen av affärerna håller öppet. Det är ett sätt att främja handel i centrum och bevara en levande stadskärna. Umeås politiker och partier måste ta frågan om företagsklimatet och företagarnas förutsättningar på betydligt större allvar, avslutar Ågren.

Text: Joline Göttfert