Debatt: 28 kommuner sänker skatten, men tyvärr inte högskattekommunen Umeå!

Debatt: 28 kommuner sänker skatten, men tyvärr inte högskattekommunen Umeå! Jag läser i Dagens Samhälle att 28 kommuner har valt att sänka kommunalskatten för år 2022. Tyvärr ingår inte högskattekommunen Umeå i denna skara. Trots massiva ekonomiska överskott, och en välfylld resultatutjämningsreserv. Umeå kommun har som bekant en extremt hög kommunalskatt. Sämst – eller värst […]

Moderaterna enda parti att rösta ja till förslag om kamerabevakning

Förra året lämnade M-politikerna Stefan Nordström och Marianne Löfstedt in en motion till Umeå kommunfullmäktige om att Umeå kommun ska kamerabevaka särskilt brottsutsatta platser i Umeå. Enligt M-förslaget ska tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ett program för hur kamerabevakningen ska användas på brottsutsatta platser och skapa ökad trygghet på offentliga platser. Det […]

M-krav om att möjliggöra ökat byggande av villor i Umeå fick positiv respons

I samband med måndagens fullmäktige diskuterades bristen på bostäder i Umeå. Bristen gäller inte bara lägenheter utan även i stor utsträckning småhus. Moderaterna hade lyft frågan om bristen på nyproduktion av villor. Kommunalrådet Anders Ågren (M) ville se att fler områden öppnas upp för byggande av småhus. Umeå kommun har som målsättning att bygga 2000 […]

Besked: Umeå kommun ska bjuda in båtlivets företrädare till dialog

I samband med måndagens fullmäktigesammanträde diskuterades de dåliga förutsättningarna för båtlivet i Umeå. Fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen (S) gav, i en interpellationsdebatt, besked om att han och Socialdemokraterna var beredda att bjuda in företrädare för båtlivet till en fördjupad dialog om situationen. Ett besked som välkomnades bl.a. av moderata kommunalrådet Anders Ågren. – Umeå behöver […]

Moderaterna i Umeå vill öppna upp fler områden för byggnation av bostäder

Umeå kommun har som målsättning att bygga 2000 bostäder per år, men hittills har målet inte uppfyllts. Förra året byggdes bara 412 bostäder och 2019 färdigställdes ca 1000 bostäder. Prognosen för 2021 är omkring 800 bostäder. – Från moderat sida har vi påtalat bostadsbristen under en lång tid. Vi behöver bygga fler lägenheter, radhus och […]

Debatt: Stå upp för tryggheten och motverka brottsligheten i Umeå!

Debatt: Stå upp för tryggheten och motverka brottsligheten i Umeå! Frågor om brottslighet och otrygghet ligger nu högt på den politiska dagordningen, såväl nationellt som lokalt. Det är bra. Men fina högtidstal och nya målsättningar faller platt till marken, om det inte åtföljs av åtgärder. För några år sedan uppmärksammade Moderaterna de varningar som fanns, […]

Ågren (M) välkomnar riksdagens nej till snabbavveckling av Bromma flygplats

Riksdagens trafikutskott säger nej till regeringens planer på en snabbavveckling av Bromma flygplats. Det står klart efter att utskottet idag röstade ner förslaget om att snabbt lägga ner Bromma flygplats och flytta trafiken till Arlanda, vilket bl.a. SVT rapporterat om. Umeås moderata kommunalråd Anders Ågren välkomnar beskedet. För två veckor sedan meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth […]

En moderat budget för ökad trygghet

Moderaterna i Umeå föreslår en rad olika åtgärder på trygghetsområdet i sin budget. Det handlar bland annat om att anställa kommunala ordningsvakter och införa kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, exempelvis Renmarkstorget. – Polisen har redan satt upp bevakningskameror på vissa platser i Umeå, men vi anser att även Umeå kommun borde använda sig […]

Moderaterna i Umeå satsar mer än S/MP på skolan

Moderaterna i Umeå har valt att prioritera skolan i sin budget, där för- och grundskolenämnden får en ramhöjning med 120,6 miljoner kr, vilket är 11 miljoner mer än S/MP-budgeten. Inom skolans område vill Moderaterna bland annat att kommunala skolor i Umeå inför betyg redan från åk 4 och successivt införa lärarassistenter, som kan avlasta lärarna […]

M-budget: Satsningar på skola och äldre, sänkt skatt och besparingar på kulturen

Under måndagen presenterade Moderaterna i Umeå sin alternativa budget för Umeå kommun år 2021. Den innehåller tydliga satsningar på äldre och skola, sänkt kommunalskatt, neddragningar på kulturens område och hårdare kontroller av försörjningsstöd. Äldrenämnden får en ramhöjning med 80 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden får en ramhöjning med 120 miljoner kr. Det är större […]