Bostadssituationen för studenterna i Umeå bättre i år

2020-09-02 9:24

Nyheter

Nu börjar höstterminen för alla antagna studenter vid Umeå universitet och SLU. Rekordmånga studenter är antagna till Umeå universitet. Bostadssituationen brukar vara vanligtvis vara osäker för nya studenter i Umeå och ett ökat antal studenter kan påverka bostadssituationen ytterligare. Frågan var därför uppe på kommunfullmäktiges …

Besöksnäringen i Umeå växer

2020-02-13 12:47

Nyheter

De preliminära inkvarteringssiffrorna från Tillväxtverket/SCB för 2019 har kommit och Umeå visar på ett starkt år gällande antal gästnätter, med en ökning på 6%. Detta kan jämföras med riket som ökar med 4%. Enligt Visit Umeå beror tillväxten av gästnätter på en generell stark tillväxt …