Moderaterna i Umeå satsar mer än S/MP på skolan

2020-10-21 8:10

Nyheter

Moderaterna i Umeå har valt att prioritera skolan i sin budget, där för- och grundskolenämnden får en ramhöjning med 120,6 miljoner kr, vilket är 11 miljoner mer än S/MP-budgeten.

Inom skolans område vill Moderaterna bland annat att kommunala skolor i Umeå inför betyg redan från åk 4 och successivt införa lärarassistenter, som kan avlasta lärarna från administrativt arbete.

– För att höja kunskapsresultaten i skolan måste lärarna få tid att förbereda lektioner och fokusera på undervisningen. Genom att införa lärarassistenter i skolan frigörs tid för lärare att få vara just lärare. Det viktiga för oss moderater är att skolor håller hög kvalitet och inte vem som är huvudman för en skola. Vi vill att val av skola ska bli obligatoriskt. Att få välja skola och förskola skapar trygghet hos elever och föräldrar, säger Lena Riedl (M), vice ordförande i för- och grundskolenämnden.

Moderaterna har flera förslag för att öka trygghet i skolan: inför frivilliga slumpvisa drogtester på Umeås gymnasieskolor som en del i skolans förebyggande arbete, polisanmäl alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen, utred och kartlägg förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor, samt kontakta Polisen för ett samarbete gällande att hitta narkotika på skolorna, där narkotikahundar kan användas.

– Skolan ska vara en trygg plats för alla barn och elever, där lärarna får fokusera på undervisning och kunskap står i centrum. I lokalmedia kunde vi i september läsa om en ökning av anmälningarna om tillbud eller skador på grund av hot och våld i grundskolan. 123 fall år 2019, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med 2018. Så här får det inte fortsätta. Vuxenvärlden måste reagera och stå upp för en god arbetsmiljö för Umeås elever, säger Lena Riedl i en avslutande kommentar.

Text: Joline Göttfert