Besked: Umeå kommun ska bjuda in båtlivets företrädare till dialog

Publicerad: 

I samband med måndagens fullmäktigesammanträde diskuterades de dåliga förutsättningarna för båtlivet i Umeå. Fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen (S) gav, i en interpellationsdebatt, besked om att han och Socialdemokraterna var beredda att bjuda in företrädare för båtlivet till en fördjupad dialog om situationen. Ett besked som välkomnades bl.a. av moderata kommunalrådet Anders Ågren.

– Umeå behöver ta ett helhetsgrepp om båtlivets förutsättningar, vilket jag har efterlyst. Jag välkomnar att Ari Leinonen (S) idag i samband med fullmäktiges debatt, lovade att bjuda in båtlivets företrädare till dialog. Jag utgår från att han skickar denna inbjudan skyndsamt. Och även till berörda politiker. Men dialog måste också leda till resultat någon gång, säger Ågren i en kommentar.

Kritiken mot Umeå kommun gällande båtlivet är årligen återkommande. Båtturismen är för många svenskar en viktig del av sommarlivet. Umeåborna är inget undantag. Västerbotten har dock en dålig placering när det gäller gästnätter i hamnar.

– Båtturismen är en stark faktor som bidrar till tillväxt, men tyvärr så är Umeå mer eller mindre en vit fläck på kartan sedan många år. Umeå har ett dåligt rykte, mycket beroende på det ointresse som kommunen uppvisar år efter år. De som turistar med båt väljer att åka till andra städer och platser utmed Norrlandskusten. Allt för få har genom åren stannat till i Umeå p.g.a. bristen på gästbryggor, centralt belägen gästhamn och ändamålsenlig service, avslutar Ågren.

Moderaterna vill bland annat förverkliga planerna på en ny gästhamn, centralt placerad i Umeå. Ett sådant förslag röstades dock ned i kommunfullmäktige så sent som i juni.

Text: Joline Göttfert

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin