M-krav om att möjliggöra ökat byggande av villor i Umeå fick positiv respons

Publicerad: 

I samband med måndagens fullmäktige diskuterades bristen på bostäder i Umeå. Bristen gäller inte bara lägenheter utan även i stor utsträckning småhus. Moderaterna hade lyft frågan om bristen på nyproduktion av villor. Kommunalrådet Anders Ågren (M) ville se att fler områden öppnas upp för byggande av småhus.

Umeå kommun har som målsättning att bygga 2000 bostäder per år, men hittills har målet inte uppfyllts. Förra året byggdes bara 412 bostäder och 2019 färdigställdes ca 1000 bostäder. Prognosen för 2021 är omkring 800 bostäder. Utbudet av villor i Umeå är extremt lågt. Under det senaste decenniet har småhusens andel av den totala produktionen legat på 17 procent.

– Från moderat sida har vi påtalat bostadsbristen under en lång tid. Vi behöver bygga fler lägenheter, men också fler radhus och villor i Umeå. Den här situationen som vi befinner oss i är ett hot mot Umeås tillväxt, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

Anders Ågren (M) ställde frågan till planeringsutskottets ordförande Janet Ågren (S), om hon ställde sig positiv till möjligheten att öppna upp ytterligare områden för småhusbebyggelse.

Svaret i kommunfullmäktigedebatten från Janet Ågren och Socialdemokraterna var positivt.

Så sent som i juni i år lade Moderaterna i Umeå ett förslag i kommunfullmäktige om att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt möjliggöra en högre takt på byggande av fler småhus (villor, radhus), men förslaget röstades ner.
Men efter måndagens besked från (S) verkar det alltså finnas en politisk majoritet för att nu möjliggöra ökad takt på byggandet av småhus. Ett besked som fick tummen upp av Moderaterna.

– Jag välkomnar beskedet från Janet Ågren och Socialdemokraterna! Det finns en stark efterfrågan på småhus och vi borde snarast öppna upp fler områden för byggande av småhus i Umeå. Om vi moderater och Socialdemokraterna kan vara överens om detta, så är det en viktig signal till såväl byggbranschen som för alla umeåbor – och potentiella blivande umeåbor – som vill bo i småhus, avslutar Anders Ågren (M).

Text: Joline Göttfert

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin