Debatt: Stå upp för tryggheten och motverka brottsligheten i Umeå!

2021-05-21 15:56

Opinion

Debatt: Stå upp för tryggheten och motverka brottsligheten i Umeå!

Frågor om brottslighet och otrygghet ligger nu högt på den politiska dagordningen, såväl nationellt som lokalt. Det är bra. Men fina högtidstal och nya målsättningar faller platt till marken, om det inte åtföljs av åtgärder.

För några år sedan uppmärksammade Moderaterna de varningar som fanns, gällande tendenser till social oro i vissa områden i Umeå: våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder, knarkhandel. Ungdomar som rekryterades av äldre brottslingar till kriminalitet och ökad risk för religiös radikalisering. Vi anklagades då för att ”svartmåla” och att allt handlade om att ”vinna röster genom att sprida skräck och oro”. Trots att alla i ansvarig position i Umeå kommun visste att vi hade rätt.

Problemen har inte minskat sedan dess, men numera har debatten tagit en annan vändning. Nu erkänner de flesta läget och talar om hur vi ska motverka brottslighet och otrygghet. Det är ett välkommet uppvaknande. Men fortfarande vill det rödgröna styret i Umeå inte vidta nödvändiga åtgärder.

Under föregående år hade fullmäktige kunnat ta beslut om en rad konkreta åtgärder för att öka tryggheten för umeåborna. Moderaternas förslag för att öka tryggheten i kommunen var många, däribland:

– Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp kamerabevakning.
– Anställ/anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå.
– Ta initiativ till fler trygghetsavtal, liknande det som tecknats för Ålidhem centrum.
– Inför flexibla busstopp, ett arbetssätt i kollektivtrafiken där passagerare ska kunna få stiga av mellan busshållplatser, för att öka tryggheten.
– Ta fram ett strategi‐ och åtgärdsprogram för att inte något barn ska behöva växa upp i hederskultur.
– Utred och kartlägg förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor, samt ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka.
– Polisanmäl alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen.
– Kontakta Polisen för ett samarbete gällande att hitta narkotika på skolorna, där narkotikahundar kan användas.
– Inför frivilliga slumpvisa drogtester på Umeås gymnasieskolor som en del i skolans förebyggande arbete.

Endast på en punkt, gällande nya trygghetsavtal, verkade Socialdemokraterna och Miljöpartiet vara beredd att agera.

Trots goda insatser från både Umeå kommun och Polisen har nämligen problemen fortsatt. Vi ser det på många håll. En sak som är bekymrande är den otrygghet som kvinnor i Umeå upplever. Ca 40 procent väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet.

När kommuninvånarna inte vågar röra sig fritt på gator och torg måste kommunen agera. Det är uppenbart att de insatser som har gjorts har inte varit tillräckliga och att det krävs ytterligare åtgärder.

I Socialdemokraterna och Miljöpartiets budget för 2021 lyfte de fram att Umeå ska växa tryggt och säkert. Gällande de förbyggande satsningarna råder också politisk enighet sedan tidigare. Men dessa åtgärder är inte tillräckliga.

Vi vill att Umeå ska vara en trygg kommun för alla. Till skillnad från de styrande partierna har Moderaterna förslag på konkreta åtgärder för att öka tryggheten i Umeå. I samband med fullmäktige i juni kommer alla partier att få möjlighet att ta ställning till dessa förslag igen.

Anders Ågren
Kommunalråd, M
Umeå