En moderat budget för ökad trygghet

2020-10-22 8:06

Nyheter

Moderaterna i Umeå föreslår en rad olika åtgärder på trygghetsområdet i sin budget. Det handlar bland annat om att anställa kommunala ordningsvakter och införa kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, exempelvis Renmarkstorget.

– Polisen har redan satt upp bevakningskameror på vissa platser i Umeå, men vi anser att även Umeå kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp bevakningskameror. Detta för att avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt av brott, samt öka tryggheten, då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen. Kamerabevakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men det är ett värdefullt komplement, säger Stefan Nordström (M), ledamot i tekniska nämnden.

Nordström fortsätter:

– Vi vill att Umeå kommun ska följa andra kommuners exempel och anställa ordningsvakter. Ordningsvakterna bör arbeta i team och vistas på kommunens mest otrygga platser på tider som kvällar och helger när otryggheten är som störst. De ska självfallet samverka med övriga viktiga aktörer, däribland UmeBrå, den kommunala fältverksamheten och polisen.

Moderaterna föreslår även att fler trygghetsavtal för specifika områden bör tas fram på initiativ av Umeå kommun, liknande det som tecknats för Ålidhem centrum, samt att flexibla busstopp ska införas inom kollektivtrafiken. Det är innebär att passagerare ska kunna få stiga av mellan busshållplatser, något Moderaterna menar skulle kunna öka tryggheten för bussresenärer.

I budgeten lyfter Moderaterna också fram ett aktivt brottsförebyggande arbete från socialtjänst och skola som avgörande för att långsiktigt öka tryggheten i Umeå.

Text: Joline Göttfert