Moderaterna i Umeå vill öppna upp fler områden för byggnation av bostäder

Publicerad: 

Umeå kommun har som målsättning att bygga 2000 bostäder per år, men hittills har målet inte uppfyllts. Förra året byggdes bara 412 bostäder och 2019 färdigställdes ca 1000 bostäder. Prognosen för 2021 är omkring 800 bostäder.

– Från moderat sida har vi påtalat bostadsbristen under en lång tid. Vi behöver bygga fler lägenheter, radhus och villor i Umeå. Den här situationen som vi befinner oss i är ett hot mot Umeås tillväxt, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

Ågren fortsätter:

– Vi moderater har även presenterat olika förslag för att kunna öka takten på bostadsbyggandet, exempelvis att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder.

Utbudet av villor i Umeå är extremt lågt. Under det senaste decenniet har småhusens andel av den totala produktionen legat på 17 procent. Moderaterna anser att Umeå borde bli bättre på att erbjuda attraktivt boende i småhus runt om i kommunen.

Mot denna bakgrund har Anders Ågren (M) ställt frågan till planeringsutskottets ordförande Janet Ågren (S), om hon ställer sig positiv till möjligheten att öppna upp ytterligare områden för småhusbebyggelse.

Så sent som i juni i år lade Moderaterna i Umeå ett förslag i kommunfullmäktige om att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt möjliggöra en högre takt på byggande av fler småhus (villor, radhus), men förslaget röstades ner.

Frågan kommer att besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september.

Text: Joline Göttfert

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin