Moderaterna enda parti att rösta ja till förslag om kamerabevakning

2021-09-21 16:03

Nyheter

Förra året lämnade M-politikerna Stefan Nordström och Marianne Löfstedt in en motion till Umeå kommunfullmäktige om att Umeå kommun ska kamerabevaka särskilt brottsutsatta platser i Umeå.

Enligt M-förslaget ska tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ett program för hur kamerabevakningen ska användas på brottsutsatta platser och skapa ökad trygghet på offentliga platser. Det kan gälla såväl centrala Umeå som andra stadsdelar i kommunen. Programmet ska, enligt motionärerna, tas fram i dialog med Polismyndigheten för att kameror ska sättas upp där behovet är som störst.

Nu har motionen behandlats i tekniska nämnden och i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott. En majoritet både i nämnden och utskottet beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Moderaterna röstade som enda parti för att bifalla motionen, vid tisdagens sammanträde.

– Det är beklagligt att varken tekniska nämnden eller näringslivs- och arbetsutskottet beslutade sig för att stötta motionen. Umeå kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp bevakningskameror på särskilt brottsutsatta platser, som ett komplement till Polisens kameror. Detta för att avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt av brott, samt öka tryggheten. Jag hoppas att fler partier kommer stötta motionen i fullmäktige, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

Frågan om kamerabevakning går nu vidare för behandling i kommunstyrelsen, för att sedan slutgiltigt avgöras av Umeå kommunfullmäktige.