Umeå är med i matchen om nytt regemente

2019-10-22 15:45

Nyheter

Umeå är en stad som kan ge Försvarsmakten unika möjligheter för fortsatt verksamhetsutveckling och ett snabbt återuppbyggande av den militära förmågan. Därför bör ett nytt regemente placeras i Umeå. Det skriver kommunalråden Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) i ett brev till Peter Sandwall, generaldirektör vid Försvarsmakten.

Försvarsberedningen lämnade i slutrapporten förslag om en utökad grundorganisation. Två regementen föreslås återupprättas: Norrlands dragonregemente (K4) i Arvidsjaur samt ett regemente i Göteborg. Två regementen föreslås därtill etableras för utbildning av territoriella förband. Även Umeå måste nu på allvar tas in i diskussionerna som lämplig etableringsort.

– Umeå kommun har en stor potential ur flera perspektiv som Försvarsmakten kan dra nytta av. Det samarbete som redan finns mellan olika närliggande verksamheter i regionen, som FOI, SkyddC, med flera, är en angelägenhet både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Det är något vi hoppas att Försvarsmakten tar i beaktande och ser nyttan av när det är dags att fatta beslut om placeringen av ett nytt regemente i norra Sverige, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunalråden skriver i sitt brev att Umeå kommun har stor potential och intresse av att medverka vid en utökad etablering av Försvarsmakten, för att återuppbygga och förstärka det svenska försvaret. Det finns stora arealer av kommunalt markinnehav, vilket ger möjligheter för en möjlig expansion av ett sammanhållet militärt verksamhetsområde. Det finns även en tydlig vilja från kommunens sida att ytterligare förstärka regionala samverkansformer vid Totalförsvarets Skyddscentrum, SkyddC. Dessutom finns goda möjligheter till kompetensförsörjning och samarbeten med framförallt FOI, Polisens CBRN-center och Umeå universitet.

– Det här visar att det i Umeå kommun finns en bred kompetens vad gäller bedömning av den utökade och förändrade globala hotbilden, samt förutsättningar att ställa om i enlighet med försvarsberedningens nya bedömning av rikets försvarsförmåga. Umeå har en etablerad infrastruktur och därmed goda möjligheter att ta emot nya rekryter och bedriva både bredd- och specialistutbildning, vilket är nödvändigt vid inrättande av ett nytt regemente, säger Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Text: Joline Göttfert