Bostadssituationen för studenterna i Umeå bättre i år

2020-09-02 9:24

Nyheter

Nu börjar höstterminen för alla antagna studenter vid Umeå universitet och SLU. Rekordmånga studenter är antagna till Umeå universitet. Bostadssituationen brukar vara vanligtvis vara osäker för nya studenter i Umeå och ett ökat antal studenter kan påverka bostadssituationen ytterligare. Frågan var därför uppe på kommunfullmäktiges bord i måndags.

Bakgrunden är bl.a. att Umeå gång på gång har rödlistats i Sveriges förenade studentkårers årliga kartläggning av bostadssituationen för studenter. Enligt rapporten från 2019 krävdes ungefär två års kötid för att få en studentbostad i Umeå vid terminsstart.

I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) hade därför kommunalrådet Anders Ågren (M) lyft frågan om studenternas bostadssituation till kommunfullmäktige.

– Det är viktigt att de blivande studenterna kan erbjudas goda boendealternativ. Antagna studenter ska inte tvingas tacka nej till sin utbildning i Umeå på grund av bostadssituationen. Här har Umeå kommun, liksom andra aktörer, ett mycket stort ansvar, säger Anders Ågren.

Lindberg (S) konstaterade i sitt svar att Umeå kommun för höstterminen 2020 har uppgraderats av Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) och nu tillhör de gulmarkerade studentstäder som bedöms kunna erbjuda sina studenter boende med förstahandskontrakt som gäller under hela studieperioden någon gång under höstterminen. Så läget är bättre än tidigare år.

Distansundervisning och färre internationella studenter har inneburit att trycket på befintliga bostäder har minskat. Därutöver har byggandet av studentbostäder varit särskilt stort i Umeå under de senaste fyra åren. Universitetsledningen och studentkåren har meddelat att läget inför terminsstart ser ut att vara under kontroll.

– Det är positivt att läget är bättre för studenterna i Umeå inför terminsstarten. Samtidigt är det av yttersta vikt att det fortsätter byggas fler bostäder i Umeå. Generellt har det ju byggts för lite under många år och vi har hittills aldrig lyckats komma upp i den politiska målsättningen om 2000 nya bostäder per år. Tvärtom verkar det i år bara byggas 500-600 bostäder. Förra året byggdes det ca 1000 bostäder. Fler åtgärder måste alltså till för att få fart på bostadsbyggandet, säger Ågren i en avslutande kommentar.

Text: Joline Göttfert