Moderaterna är kritiska till ambulansflytt

2020-04-20 13:03

Nyheter

Moderaterna är kritiska till att en ambulans från Skellefteå ska flyttas till Robertsfors för att därmed täcka en tillgänglighetsproblematik som finns i Umeåregionen.

– Vi anser att politiken ska kliva in och göra om och göra rätt. Om det finns ett akut förstärkningsbehov i Umeåområdet, stärk då ambulansen där, men inte på bekostnad av Skellefteå, säger Peter Nilsson (M), som sitter i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Bakgrunden till beslutet att flytta en ambulans från Skellefteå är verksamhetsmässiga och ekonomiska problem för ambulansverksamheten i Västerbotten.

Sedan 2010 har antalen uppdrag för ambulanssjukvården i Västerbotten ökat med 37%. Tid på uppdrag har ökat med 36% under samma period. De ekonomiska resurserna har inte ökat i motsvarande grad.

– Här vilar ett stort ansvar hos Socialdemokraterna som inte skött regionens ekonomi. Nu måste verksamheten spara och ställa tryggheten i olika delar av länet mot varandra. För Moderaterna är akut- och ambulanssjukvården en högt prioriterad verksamhet, säger Peter Nilsson (M).

Patientsäkerheten hotas

Peter Nilsson anser att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska analysera konsekvenserna av förändringen:

– Ambulansverksamhetens risk- och konsekvensanalys ger maxpoäng på patientsäkerhetsrisken med denna flytt. Nästan 1000 fler larm i Skellefteå ska fördelas på de återstående två ambulanserna som idag redan gör fler utryckningar än den ambulans som flyttas. Detta måste vi följa upp i nämnden, säger Peter Nilsson (M).

Text: Anton Bergström