Alliansens i Skellefteå satsar stort på skola och utbildning i budgeten

Igår presenterade Alliansen i Skellefteå sitt förslag till budget inför 2022. Under rubriken Hållbar tillväxt fokuserar Alliansen på fyra områden: lärande, växtkraft, trygghet och företagande. Fokusområdet lärande (skola, utbildning och kompetensförsörjning): – Alliansen lägger i vårt förslag till budget för 2022 fokus på de möjligheter, utmaningar och samhällsproblem som Skellefteå har. Skellefteå har stora behov […]

Skellefteå kommuns boplats för EU-migranter avvecklas

Kommunstyrelsen i Skellefteå behandlade idag en skrivelse från Moderaterna där partiet föreslog att kommunens boplats för EU-migranter, i Stämningsgården utanför Skellefteå, ska rivas och avvecklas. Kommunstyrelsens svar blev att boplatsen ska avvecklas genom att området ska städas och att det tillfälliga bygglovet därefter ska återtas. – Vi välkomnar beskedet att lägret ska avvecklas. Vi var […]

Moderaterna vill avveckla Skellefteå kommuns boplats för EU-migranter

Moderaterna i Skellefteå vill att kommunstyrelsen, på måndag, ska besluta att Skellefteå kommuns boplats för EU-migranter ska rivas och avvecklas. Partiet har vid flera tillfällen ifrågasatt den kommunalt iordningsställda boplatsen och menar att den bör avvecklas nu när den tyckt vara övergiven. – Moderaterna har vid flera tillfällen ifrågasatt boplatsens uppkomst och förekomst. Kommunalt anordnade […]

DEBATT: Skellefteås lokala företagsklimat måste bli bättre!

Idag presenterades resultatet av Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning kring det lokala företagsklimatet. I Skellefteå kommun är företagarna marginellt positivare till det lokala företagsklimat jämfört med året innan, men det är endast 43,5 procent av företagarna som tycker att det lokala företagsklimatet är bra. Ur Moderaternas perspektiv är detta långt ifrån bra. Fyra av fem nya […]

Oenighet om befolkningsmål i Skellefteå – Moderaterna föreslog ett högre mål

Kommunstyrelsen i Skellefteå beredde igår frågan om ett nytt befolkningsmål för Skellefteå kommun. En majoritet av politikerna vill att målsättningen ska delas upp i två delar; 90 000 till år 2030 samt 100 000 till år 2040. Kommunstyrelsen var dock oenig om beslutet. Moderaterna, med stöd av de övriga Allianspartierna, vill gå längre och föreslog […]

Andreas Löwenhöök (M) är tillbaka som oppositionsråd

Sedan den 1 maj är Skellefteå kommuns oppositionsråd, Andreas Löwenhöök (M), tillbaka i tjänst efter ett halvårs föräldraledighet. — Valåret 2022 närmar sig med stormsteg och jag känner mig väldigt taggad på att komma igång med det politiska arbetet igen, säger Andreas Löwenhöök. I och med detta återgår Ramona Dolan och Johan Söderberg, som ersatt […]

Alliansen i Skellefteå gör en rekordsatsning på skolan

Idag presenterade Alliansen i Skellefteå kommun – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – sitt budgetförslag inför 2021. Den största satsning i driftsbudgeten är på förskolor, skolor och gymnasieutbildning. Alliansen föreslår 41,5 miljoner kronor mer till För- och grundskolenämnden och Gymnasienämnden jämfört med den politiska majoriteten. – Alliansen gör tydliga prioriteringar till välfärdens kärna med satsningar […]

Miljardaffär ger Skellefteå 1 500 nya bostäder

Skellefteå kommun, Skebo och Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) genomför en stor affär som ger upp till 1 500 nya bostäder i Skellefteå. Totalt uppgår SBB:s investeringar och framtida planer till 4,3 miljarder kronor. Cirka 1,3 miljarder gäller förvärv av Skebos lägenheter på Morö Backe. Tre (3) miljarder är investeringar i nyproduktion bland annat kopplat till tilldelning av […]

Dolan och Söderberg ersätter föräldraledig Andreas Löwenhöök

Från den 16 november till och med den 30 april (2021) kommer Skellefteås oppositionsråd, Andreas Löwenhöök (M), att vara föräldraledig. Moderaterna har nu beslutat om vem som ska ersätta honom under föräldraledigheten och det blir Ramona Dolan och Johan Söderberg. – Det känns väldigt spännande och roligt. Jag är tacksam över att jag nu får […]

Skellefteå når inte målet om en skola i toppklass 2020

Skellefteå kommun kommer inte att nå målet om en skola i toppklass 2020. Det menar Moderaterna och oppositionsrådet Andreas Löwenhöök som nu har väckt en interpellationsdebatt om målet i kommunfullmäktige. – Tyvärr är utsikterna att kommunen ska nå målet en skola i toppklass 2020 små. Utvecklingen för Skellefteås skolverksamheter har dessvärre gått åt helt fel […]