Miljardaffär ger Skellefteå 1 500 nya bostäder

2020-11-10 15:40

Nyheter

Skellefteå kommun, Skebo och Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) genomför en stor affär som ger upp till 1 500 nya bostäder i Skellefteå. Totalt uppgår SBB:s investeringar och framtida planer till 4,3 miljarder kronor. Cirka 1,3 miljarder gäller förvärv av Skebos lägenheter på Morö Backe. Tre (3) miljarder är investeringar i nyproduktion bland annat kopplat till tilldelning av markanvisningar i Skellefteå och Bureå.

Skellefteås oppositionsråd, Andreas Löwenhöök (M), har deltagit i processen inför affären. Han kommenterar dagens beslut:

– Moderaterna välkomnar att en enig kommunstyrelse har tagit ett fantastiskt bra beslut. Alla partiers fokus, i det läge som Skellefteå befinner sig i, är bostäder, bostäder och bostäder. Därför är det viktigt att få in en ny, stor och stark aktör till Skellefteå som har stora ambitioner att bygga nya bostäder.

Förvärvet på Morö Backe omfattar 766 hyreslägenheter och 123 lägenheter som hör till gruppboenden inom vård och omsorg.

Övertagandet sker under förutsättning att Skellefteås kommunfullmäktige godkänner affären vid nästa möte den 17 november.

Affären omfattar också framtida investeringsplaner på cirka 3 miljarder, vilket motsvarar kostnaden för att bygga cirka 1500 lägenheter. Bland annat har SBB tilldelats markanvisningar på flera platser i Skellefteå samt Bureå.

Text: Anton Bergström