Skellefteå når inte målet om en skola i toppklass 2020

2020-10-06 16:17

Nyheter

Skellefteå kommun kommer inte att nå målet om en skola i toppklass 2020. Det menar Moderaterna och oppositionsrådet Andreas Löwenhöök som nu har väckt en interpellationsdebatt om målet i kommunfullmäktige.

– Tyvärr är utsikterna att kommunen ska nå målet en skola i toppklass 2020 små. Utvecklingen för Skellefteås skolverksamheter har dessvärre gått åt helt fel håll. Det är beklagligt. En skola som håller hög nivå är avgörande för Skellefteås utveckling, säger Andreas Löwenhöök (M).

Delmål i arbetet för en skola i toppklass 2020 är:

Grundskolan:
• Skellefteå ska vara bland de 30 bästa kommunerna i landet när det gäller hur stor andel av eleverna som är behöriga till ett gymnasieprogram.
Gymnasieskolan:
• Minst 90 % av eleverna i Skellefteå kommuns gymnasieskola avslutar sin utbildning med godkänt resultat inom 4 år.
Alla skolformer:
• Andelen elever som känner sig trygga i sin skolmiljö ska vara 97 %.

I interpellationen, ställd till För- och grundskolenämndens ordförande och Gymnasienämndens ordförande, lyfter Andreas Löwenhöök fram att trenden för kunskapsresultaten och tryggheten i skolan är negativ:

• Andelen grundskoleeleverna som är behöriga till ett gymnasieprogram har sjunkit från 87 % till 83 % (Öppna jämförelser – Kolada).
• Andelen gymnasieelever som avslutar sin utbildning med godkänt resultat inom 4 år har gått ner från 79,6 % till 71,3 % (Öppna jämförelser – Kolada).
• Andelen elever som känner sig trygga i skolan har som bäst stått stilla – utgångläget var en upplevd trygghet på mellan 84 och 85 procent (elevundersökning 2013/2014) och i Skolinspektionens skolenkät, vt 2019, anger 83 % av eleverna i åk 9 att de är helt eller delvis trygga i skolan. Samtidigt visar Skellefteås kommuns stora ungdomsundersökning, LUPP, sämre resultat.

– Sammanfattningsvis ser Skellefteå kommun inte ut att nå kunskaps- och trygghetsmålen för en skola i toppklass. Trenden går åt helt fel håll, säger Andreas Löwenhöök, som fortsätter:
Om Skellefteå kommun missar målet om en skola i toppklass får det därför betraktas som ett politiskt misslyckande för den styrande majoriteten. Framförallt för Socialdemokraterna som har varit i majoritetsställning och ytterst politiskt ansvariga sedan målsättningen antogs 2014.

Text: Joline Göttfert