M fick gehör – vill att Skellefteåregionen ska kritisera Trafikverkets förslag till hastighetssänkningar

Nyheter

Vid dagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott i Skellefteå så väckte Moderaterna ett extra ärende om att kommunen ska ta initiativ till att Skellefteåregionen ska lämna ett gemensamt remissyttrande för att kritisera Trafikverkets föreslagna hastighetssänkningar. Förslaget fick gehör av den styrande S-V-majoriteten och kommunstyrelsens ordförande fick

S säljer kulturhuset i Skellefteå utan att veta om hotelldelen får byggas

Nyheter

Idag beslutades att Skellefteå kommun ska gå vidare med processen att sälja hela kulturhuset. En avsiktsförklaring med en köpare har godkänts. Detta trots att Förvaltningsrätten inte prövat frågan om kommunen får bygga kulturhushotellet, vilket motsvarar halva byggnaden.

Moderaterna motsatte sig beslut med motiveringen att hotelldelen