Nyheter i Västerbotten avslöjar: Skellefteå kommun vill inrätta en kåkstad för EU-migranter

2020-04-24 17:32

Nyheter

Skellefteå kommun har sökt bygglov för en boplats för EU-migranter. Platsen har under flera år fungerat som en illegal boplats med husvagnar och mindre byggnader för EU-migranter, informellt godkänd av de styrande Socialdemokraterna. Under hösten fick kommunen ett hot om böter för den illegala boplatsen, med anledning av brott mot bygglovsbestämmelserna, och därför söker kommunen nu bygglov för EU-migranternas kåkstad.

Ärendet om tillfälligt bygglov ska behandlas på Bygg- och miljönämndens möte på onsdagen, den 29/4, och grundförslaget är att bygglovet ska godkännas.

Moderaterna är kritiska till förslaget.

– Vi moderater vill inte se framväxten av kåkstäder i Skellefteå. Denna typ av lösningar leder till parallellsamhällen. Dessutom bryter detta mot principen om att kommunen ska behandla alla lika, säger oppositionsrådet, Andreas Löwenhöök (M).

Text: Anton Bergström