S och V sänkte byggsanktionsavgift för tiggarnas olovliga boendeplats i Skellefteå

2020-06-17 12:40

Nyheter

Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna motsatte sig en sänkning av byggsanktionsavgiften mot kommunen med anledning av den olovliga tiggarcampingen på Stämningsgården vid dagens Bygg- och miljönämnd. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade igenom ett reducerat vite för kommunens olovliga boendeetablering.

Enligt vitesberäkningen skulle kommunen betala 663 382kr för att olovligen ha upplåtit kommunal mark vid Dalkarlsliden som boendeplats för tiggarna i Skellefteå. Under onsdagens bygg- och miljönämnd valde Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att reducera vitesbeloppet till 331 391kr, hälften av det fulla beloppet. Motiveringen var att man inte ansåg att kommunen agerat med uppsåt.

Moderaternas Micaela Löwenhöök yrkade att vitesbeloppet skulle uppgå till den fulla summan, 663 382kr.

– Det är mycket provocerande att den politiska majoriteten valt att ge kommunen rabatt när man agerat olagligt, säger Micaela Löwenhöök. Att det inte funnits uppsåt är en naiv motivering då det är uppenbart att kommunen varit fullt medveten om vad upplåtelse av mark till tiggarna skulle innebära. Beslutet som togs i nämnden idag är den politiska majoritetens sätt att hålla sina egna om ryggen.

Löwenhöök menar att kommunen agerat i full förståelse för vad upplåtandet av gratis mark vid Dalkarlsliden skulle innebära. Hon hänvisar till den aktuella tiggardebatten som pågick i Sverige under 2015/2016 då boendet uppläts, då tiggare fanns i flera svenska kommuner och var en mycket omdebatterad fråga. Att Skellefteå kommun inte skulle förstå att tiggarna skulle bli långvariga är enligt Löwenhöök inte sannolikt.

– Om majoriteten hävdar att de på riktigt trott att tiggarna inte skulle stanna kvar så måste de helt ha gått miste om en av Sveriges kanske mest omdebatterade frågor. Dessutom vet vi ju sedan tidigare om att Socialdemokraterna uttalat att man velat erbjuda tiggarna en lösning i Skellefteå, så att det funnits en politisk vilja att göra det här råder det ingen tvekan om.

För att ett olovligt bygge kategoriseras som oaktsamt kan det finnas anledning att skriva ner vitesbelopp. Enligt Micaela Löwenhöök finns ingen sådan grund att luta sig mot.

– Att privatpersoner gör fel ibland när det kommer till bygglov är förståeligt, regelverken kan vara svåra att förstå. Men att kommunen själv inte kan tolka och följa reglerna är oacceptabelt.

Sanktionsavgiften är beräknad på en area på 2800 kvadratmeter. Micaela Löwenhöök ifrågasätter även den då den endast omfattar den vändplan där flertalet av tiggarnas husvagnar stått.

– Jag har själv besökt området innan det städades upp. Hushållssopor, skräp och bilar i mängder står längst hela skogsområdet från Gamla Kågevägen in till platsen där människor huvudsakligen bott. Dessutom var diket vid infarten från gamla Kågevägen fullt med hushållssopor. Jag menar att sanktionsavgiften är beräknad på en för liten yta, säger Micaela Löwenhöök i en avslutande kommentar.

Text: Joline Göttfert