M i Skellefteå ville inte ge bygglov till kåkstad

2020-04-29 11:11

Nyheter

Idag höll bygg- och miljönämnden i Skellefteå sammanträde där frågan om bygglov för upprättande av en tillfällig övernattningsplats för EU-migranter som finns i kommunen behandlades. Moderaterna stod som enda parti att rösta mot att bygglovet.

Micaela Löwenhöök (M) är vice ordförande i bygg-och miljönämnden:
– Vi kan inte stötta en åtgärd som riskerar att låsa fast människor i utanförskap och misär. Dessutom anser jag inte att Skellefteå kommun ska upplåta gratis mark till en särskild grupp människor där flera med stor sannolikhet vistas olovandes i Sverige och kommunen.

Moderaterna kritiserar även hur bygglovsansökan för EU-migranternas boplats är utformad. Den inlämnade ansökan gäller ett tidsbegränsat bygglov för parkering, upplag och tillfällig övernattning. I ansökan lyfts det fram att Skellefteå befinner sig i en stark expansiv fas och att behovet av tillfälliga boplatser kopplade till byggprojekt behövs. Däremot framhåller ansökan ingenting om det egentliga syftet med platsen: en boplats för EU-migranter.

– Jag tycker det är skamligt att en majoritet av nämnden antagit en bygglovshandling som säger en sak men som menar något annat, säger Micaela Löwenhöök. Om Socialdemokraterna för en politik där de vill erbjuda gratis boende för EU-migranter får de stå för det i formaliteterna också, inte gömma sig bakom falska argument.
Jag står för att jag inte vill etablera boplatser för tiggare med hjälp av skelleftebornas skattemedel.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets ledamöter i Bygg- och miljönämnden röstade även nej till att särskild tillsyn av fastigheten ska göras trots att ansvarig tjänsteperson rekommenderade nämnden att utföra särskild tillsyn.

Moderaterna har sedan tidigare ställt sig kritiska till kommunens agerande i EU-migrantfrågan, där partiet för en linje om att kommunen inte ska vidta fördelaktiga åtgärder för gruppen. Detta med anledning av de rekommendationer som statens särskilda utredare gjort samt utifrån hållningen att partiet inte vill segmentera det utanförskap som EU-migranterna befinner sig i. I kommunfullmäktige den 28 april debatterades även en motion från Moderaterna där partiet föreslog att kommunen inte ska ordna boplatser för EU-migranter. Motionen röstades ner.

Text: Joline Göttfert