Moderaterna vill avveckla Skellefteå kommuns boplats för EU-migranter

2021-08-27 14:55

Nyheter

Moderaterna i Skellefteå vill att kommunstyrelsen, på måndag, ska besluta att Skellefteå kommuns boplats för EU-migranter ska rivas och avvecklas. Partiet har vid flera tillfällen ifrågasatt den kommunalt iordningsställda boplatsen och menar att den bör avvecklas nu när den tyckt vara övergiven.

– Moderaterna har vid flera tillfällen ifrågasatt boplatsens uppkomst och förekomst. Kommunalt anordnade boplatser av den här typen står i stark kontrast till de rekommendationer som regeringens nationella samordnare för utsatta EU-medborgare lämnade i sitt slutbetänkande. Mot bakgrund av att boplatsen nu tycks vara övergiven anser vi att kommunen bör riva och avveckla den, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M).

Text: Anton Bergström