Skellefteå kommuns boplats för EU-migranter avvecklas

Publicerad: 

Kommunstyrelsen i Skellefteå behandlade idag en skrivelse från Moderaterna där partiet föreslog att kommunens boplats för EU-migranter, i Stämningsgården utanför Skellefteå, ska rivas och avvecklas. Kommunstyrelsens svar blev att boplatsen ska avvecklas genom att området ska städas och att det tillfälliga bygglovet därefter ska återtas.

– Vi välkomnar beskedet att lägret ska avvecklas. Vi var emot denna boplats från första början eftersom all erfarenhet visar att läger som detta leder till fördjupat utanförskap, nedskräpning och ytterligare misär, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M).

Enligt en redovisning från kommunledningskontoret ska fordon forslas bort, området ska städas och därefter ska det tillfälliga bygglovet för området återtas.
Fram till juni 2020 hade området kostat kommunen ca 850 000 kronor. Hur mycket kostnader som tillkommit och tillkommer därefter kunde inte preciseras vid dagens möte.

– Det är beklämmande att Socialdemokraterna i Skellefteå inte velat lyssna på den kritik som regeringens nationelle samordnare för utsatta EU-migranter har riktat mot den här typen av kommunalt anordnade boplatser. Det har ju till exempel lett till böter för kommunen och inte varit lösningen för dessa utsatta människor. Det är bra att de nu ändrar sig och avvecklas lägret, säger Andreas Löwenhöök (M).

Text: Anton Bergström