Oenighet om befolkningsmål i Skellefteå – Moderaterna föreslog ett högre mål

2021-05-25 11:23

Nyheter

Kommunstyrelsen i Skellefteå beredde igår frågan om ett nytt befolkningsmål för Skellefteå kommun. En majoritet av politikerna vill att målsättningen ska delas upp i två delar; 90 000 till år 2030 samt 100 000 till år 2040.

Kommunstyrelsen var dock oenig om beslutet. Moderaterna, med stöd av de övriga Allianspartierna, vill gå längre och föreslog bland annat ett nytt mål: 120 000 invånare till år 2050.

– Skellefteå befinner sig i en fantastisk tillväxtposition med stora industrietableringar. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna vill därför att kommunen ska planera för och ha som mål att bli 120 000 invånare till år 2050, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M), som fortsätter:

– Vårt strävansmål om 120 000 invånare till år 2050 kommer att kräva nya politiska reformer för att stärka tillväxten. Det handlar dels om satsningar på skola, bostadsbyggande och infrastruktur, dels på att skapa förutsättningar för ytterligare etableringar.

Det nya befolkningsmålet ska fastställas av nästa kommunfullmäktige och de olika politiska alternativen ser ut på följande sätt:

– Flera delar av kommunens planeringsarbete sträcker sig till 2050 och vi anser att det vore rimligt med ett befolkningsmål som hänger ihop med den tidsperioden. Vårt förslag bygger både på kommunens egna analyser och på en dialog som vi har fört med Centrum för regionalvetenskap vid Umeå Universitet, säger Andreas Löwenhöök.

Text: Anton Bergström