DEBATT: Skellefteås lokala företagsklimat måste bli bättre!

2021-05-25 14:58

Opinion

Idag presenterades resultatet av Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning kring det lokala företagsklimatet. I Skellefteå kommun är företagarna marginellt positivare till det lokala företagsklimat jämfört med året innan, men det är endast 43,5 procent av företagarna som tycker att det lokala företagsklimatet är bra.

Ur Moderaternas perspektiv är detta långt ifrån bra. Fyra av fem nya jobb skapas i små- och medelstora företag. Jobb som bidrar till välfärd och utveckling. Moderaterna vill därför att Skellefteå ska bli bättre och nå topp 30 i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking.

I enkätundersökningen har företagen fått svara på vilka som är de mest prioriterade åtgärderna för att förbättra företagsklimatet.

Topp fem är:
▪ Bättre dialog mellan kommunen och företagen
▪ Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare
▪ Fler bostäder
▪ Förbättrad lokal infrastruktur
▪ Ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet

På alla dessa områden har Moderaterna lagt konkreta politiska förslag som syftar till att göra företagsklimatet bättre.

För att förbättra dialogen mellan kommunen och företagen samt för att öka förståelsen för företagande har vi föreslagit att kommunstyrelsen ska inrätta ett planerings- och näringslivsutskott. Syftet med denna politiska plattform är att kommunstyrelsens politiker ska möta och besöka företag samt föra en konstruktiv dialog kring förbättrade förutsättningar för att företagen ska kunna växa och utvecklas.

För att öka tillgången till bostäder har Moderaterna, tillsammans med Alliansen, föreslagit mer pengar till planarbetet samt vid återkommande tillfällen efterfrågat nya områden för villabebyggelse. Vi har också avsatt mer pengar till exploateringsinvesteringar. Tomter för nya villor är starkt efterfrågat i Skellefteå och här ligger kommunen dessvärre långt efter för att kunna möta efterfrågan.

Den lokala infrastrukturen behöver stärkas – allt från E4 och förbättrade flygförbindelser till lokalgator. I vårt budgetförslag lägger vi mer pengar än den politiska S-V-majoriteten på infrastruktur. Vi är driver även på nationella beslutsfattare att rusta upp E4 och trygga de regionala flygplatsernas möjligheter till utveckling. För att förbättra Skellefteås lokala trafikinfrastruktur behöver E4 flyttas utanför centrala Skellefteå snarast.

Det är viktigt att skilja på frågorna om ”ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet” och ”osund konkurrens från kommunal verksamhet”. Inom båda dess politiska områden finns det dock en politisk ovilja hos Socialdemokraterna att genomföra skarpa och konkreta åtgärder.

Dessvärre är Skellefteå kommun bäst på att vara sämst när det gäller osund konkurrens. De senaste 10 åren har Skellefteå legat i den absoluta botten bland kommunerna i Sverige. Moderaterna har lagt fram en rad förslag för att motverka den osunda konkurrens som företagen upplever från kommunen.

Vi vill bland annat:
▪ Kartlägga omfattningen på den osunda och snedvridna konkursen i kommunen
▪ Göra det lättare för näringslivet att anmäla upplevd osund/snedvriden konkurrens från kommunen och få detta granskat av en extern aktör
▪ Avveckla osund och snedvriden konkurrens från kommunen

När det sedan gäller att öka konkurrensutsättningen av kommunal verksamhet vill Moderaterna och Allianspartierna genomföra ett brett reformpaket som ökar möjligheterna för privata företag att bedriva verksamhet på uppdrag av kommunen.

Vi vill bland annat:
▪ Införa en så kallad utmaningsrätt
▪ Införa ett valfrihetssystem, enligt lagen om valfrihet (LOV), inom hemtjänsten
▪ Avveckla kommunens egenregiverksamhet för icke medicinsk fotvård, där det finns privata alternativ
▪ Sluta bedriva verkstadsverksamheter, såsom bilverkstad, i egen regi
▪ Konkurrensutsätta sotningsverksamheten och parkeringsövervakningen i geografiskt indelade områden
▪ Utöka konkurrensutsättningen av sophämtningen
▪ Upphandla städverksamheten i skolor och skolidrottshallar
▪ Avveckla personalrestaurangen i Stadshuset till förmån för en privat driven verksamhet
▪ Upphandla kommunens företagshälsovård
▪ Överlåta driften av Skellefteå och Byske campingar i privat regi
▪ Överlåta driften av Eddahallens badhus och därmed låta en privat aktör

Moderaterna är besjälande av att förbättra förutsättningarna för företag att starta, växa och utvecklas i Skellefteå. Det är genom företagen som jobben växer fram. Företagen är grunden till vår gemensamma välfärd.

Det är därför vi arbetar för att Skellefteå kommun ska ha ett av Sveriges bästa företagsklimat.

Andreas Löwenhöök (M)
Oppositionsråd i Skellefteå kommun