Beslutet om sänkta hastigheter överklagas av Umeå kommun

Umeå kommun överklagar Trafikverkets aktuella beslut om hastighetsbegränsningar på E4 och 363. Kommunstyrelsen vill se konsekvensanalyser av besluten, samt en fördjupad utredning av alternativa åtgärder för att åtgärda bristande trafiksäkerhet längs de båda vägarna. Kommunalrådet Anders Ågren (M) är kritisk mot Trafikverkets agerande. – Vi har långa avstånd i Västerbotten, och sänker man hastigheten på […]

Allt bättre luft i centrala Umeå

Luftkvaliteten i centrala Umeå blir allt bättre. Det visar en uppföljningsrapport av åtgärdsprogrammet Renare luft i Umeå, som Umeå kommun kommer att lämna till Länsstyrelsen. Rapporten hanterades idag vid sammanträdet för kommunstyrelsens planeringsutskott. Årsmedelvärdet för kvävedioxid ligger som tidigare år under gränsvärdet och uppfyller miljökvalitetsnormen. Värdena klarar även den europeiska miljökvalitetsnormen. Under 2019 har dock […]

Ågren (M) vill motverka osund konkurrens i Umeå

I Umeå uttrycker företagare återkommande oro över att kommunen ägnar sig åt osund konkurrens gentemot det privata näringslivet. I den senaste undersökningen från Svenskt Näringsliv hamnade Umeå kommun på plats 280 av landets 290 kommuner när det gäller området ”konkurrens från kommunen”. De borgerliga gruppledarna med kommunalrådet Anders Ågren (M) i spetsen lämnade nyligen in […]

DEBATT: Ett bra företagsklimat stärker välfärden!

Moderaterna vill se ett ökat fokus på åtgärder för bättre företagsklimat i Umeå. Även om vi kan glädjas över större investeringar och satsningar som genomförs av privata aktörer, så måste vi ständigt arbeta för ett bättre företagsklimat. I stort som smått. Den senaste kommunrankingen av Svenskt Näringsliv var inte någon upplyftande läsning. Det finns mycket […]

Vänsterpartiet vill införa flygförbud – får omedelbart kritik av Ågren (M)

Vänsterpartiet föreslår i en motion att Umeå kommun inför ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för kommunens alla medarbetare och förtroendevalda. Flygstoppet innebär att varken förtroendevalda eller tjänstepersoner i Umeå kommun kommer att kunna flyga vid tjänsteresor. Förslaget får skarp kritik av kommunalrådet Anders Ågren (M). Syftet med Vänsterpartiets förslag till flygförbud är att uppmuntra […]

Umeå är med i matchen om nytt regemente

Umeå är en stad som kan ge Försvarsmakten unika möjligheter för fortsatt verksamhetsutveckling och ett snabbt återuppbyggande av den militära förmågan. Därför bör ett nytt regemente placeras i Umeå. Det skriver kommunalråden Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) i ett brev till Peter Sandwall, generaldirektör vid Försvarsmakten. Försvarsberedningen lämnade i slutrapporten förslag om en […]

Ågren (M) kritisk till Trafikverkets besked om sänkta hastighetsgränser i Västerbotten

Trafikverket avfärdar kritiken från remissinstanserna och väljer att gå vidare med förslaget om hastighetsbegränsningar i Västerbotten. Ett besked som möter starkt kritik från kommunalrådet Anders Ågren (M) i Umeå. Trafikverket Region Nord har i ett formellt brev till Umeå kommun daterat den 3 oktober meddelat att de har för avsikt att gå vidare i frågan […]

Skolelever tvingas klimatstrejka mot sin vilja i Umeå

På Västangårds skola i Umeå planerar skolledning och lärare att strejka för klimatet under fredagen. Skolan kommer att samlas för en gemensam manifestation vid lunchtid idag och vårdnadshavare bjuds även in att delta. Manifestationen kommer att ske under undervisningstid. Vårdnadshavarna har blivit informerade om klimatstrejken via mail. Joline Göttfert, politisk sekreterare för moderaterna i Umeå, […]

Umeå fortsätter att tappa i Svenskt Näringslivs rankinglista över kommuners företagsklimat

Idag kom nyheten att Umeå kommun tappar ytterligare i rankingen av svenska kommuners företagsklimat 2019. Umeå kommun tappade 9 placeringar den här gången till plats 194 av 290 kommuner. En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, tillämpning av lagar och regler samt genomgående negativ attityd bland politiker till företagande är sådant […]

Moderat toppmöte i Umeå till helgen

På lördag samlas 150 moderater från norra Sverige i Umeå. Kommunalrådet och länsordföranden Anders Ågren kommer att hälsa några av moderaternas tyngsta rikspolitiker välkommen till Umeå – däribland vice partiordförande Elisabeth Svantesson, partisekreterare Gunnar Strömmer och partiets rättspolitiske talesperson Johan Forsell. Umeå står nämligen i helgen som värd när de fyra moderata länsförbunden i norr […]