Debatt: Utan Sveriges bönder finns det ingen beredskap!

Debatt: En fungerande livsmedelsförsörjning är grundläggande för att samhället ska kunna fungera i såväl fredstid som i kris eller krig. Det är således ett nationellt intresse att värna de svenska bönderna. Sveriges självförsörjning av livsmedel är bland de lägsta inom hela Europa och fortsätter att sjunka på grund av dålig lönsamhet för svenska lantbrukare. Enligt […]

Debatt: Stå upp för tryggheten och motverka brottsligheten i Umeå!

Debatt: Stå upp för tryggheten och motverka brottsligheten i Umeå! Frågor om brottslighet och otrygghet ligger nu högt på den politiska dagordningen, såväl nationellt som lokalt. Det är bra. Men fina högtidstal och nya målsättningar faller platt till marken, om det inte åtföljs av åtgärder. För några år sedan uppmärksammade Moderaterna de varningar som fanns, […]

Ågren (M) välkomnar riksdagens nej till snabbavveckling av Bromma flygplats

Riksdagens trafikutskott säger nej till regeringens planer på en snabbavveckling av Bromma flygplats. Det står klart efter att utskottet idag röstade ner förslaget om att snabbt lägga ner Bromma flygplats och flytta trafiken till Arlanda, vilket bl.a. SVT rapporterat om. Umeås moderata kommunalråd Anders Ågren välkomnar beskedet. För två veckor sedan meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth […]

Debatt: Öka takten på bostadsbyggandet i Umeå

Debatt: I Umeå råder fortsatt bostadsbrist. I Folkbladet kunde vi igår läsa om hur takten på bostadsbyggandet rasade under förra året. Det färdigställdes endast 412 bostäder, vilket är på tok för lite. Tillväxtmotorn Umeå hackar betänkligt. Kommunens mål är sedan tidigare att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år, men hittills har inte resultaten […]

Debatt: Fler åtgärder för att motverka brottsligheten i Umeå!

Att umeåbor känner otrygghet kommer vi aldrig att acceptera. Det är uppenbart att det krävs ytterligare insatser, vilket också understryks i den utvärdering som gjorts av UmeBrås satsning ”Umeå växer – tryggt och säkert”. För några år sedan uppmärksammade Moderaterna varningarna från UmeBrå gällande tendenser till social oro i de nordöstra stadsdelarna i Umeå: våldsbrottslighet, […]

Förslag om höjda ersättningsnivåer för hemtjänstföretagen i Umeå röstades ner

I våras rapporterade SVT om att Umeå kommun anmäldes för osund konkurrens gällande hemtjänsten. Detta på grund av att de privata aktörerna får betydligt lägre ersättning än den kommunala hemtjänsten. Ett av förslagen som lyftes på budgetfullmäktige i Umeå av de borgerliga partierna var att ge äldrenämnden samt individ- och familjenämnden i uppdrag att justera […]

Endast ett parti i Umeå röstade för ökad kamerabevakning

På budgetfullmäktige i oktober i Umeå föreslog Moderaterna att tekniska nämnden skulle ges i uppdrag att snarast införa kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp kamerabevakning. Det var endast ett parti som stöttade förslaget: Moderaterna. – Moderaterna har under flera år påtalat problemen med […]

Beslut om ökad andel lokalproducerat i Umeå kommun

På förra veckans budgetfullmäktige i Umeå beslöt man om budget och uppdrag för 2021. Ett av Moderaternas förslag till uppdrag gick igenom: att öka andelen lokalproducerat i Umeå kommuns upphandlingar. En majoritet av kommunfullmäktigeledamöterna stöttade uppdraget och därmed bifölls förslaget. Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade emot förslaget. Förra året uppgick andelen lokalproducerade livsmedel inom kommunens verksamhet […]

Debatt: Umeå behöver ett maktskifte!

Moderaterna är Umeås största borgerliga parti. Vi är samlingspartiet. Vi förenar liberalism och konservatism, och har de nödvändiga förslagen för att Umeå ska utvecklas positivt under kommande år. Vi står upp för vikten av tillväxt i Umeå, vilken måste komma både stad och landsbygd till del. Moderaternas budgetförslag för Umeå kommun år 2021 pekar ut […]

Moderaterna fokuserar på bättre företagsklimat i Umeå

Moderaternas budgetförslag för Umeå kommun har ett tydligt fokus på tillväxt och företagande. Moderaterna föreslår bland annat satsningar för ökat bostadsbyggande, sänkt kommunalskatt samt insatser för att stärka företagsklimatet. – Företag skapar arbetstillfällen, tillväxt och finansierar välfärden. Jobb och företagande behövs för att Sverige ska ta sig ur den ekonomiska kris som coronapandemin har medfört. […]