Beslut om ökad andel lokalproducerat i Umeå kommun

2020-11-03 15:34

Nyheter

På förra veckans budgetfullmäktige i Umeå beslöt man om budget och uppdrag för 2021. Ett av Moderaternas förslag till uppdrag gick igenom: att öka andelen lokalproducerat i Umeå kommuns upphandlingar. En majoritet av kommunfullmäktigeledamöterna stöttade uppdraget och därmed bifölls förslaget. Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade emot förslaget.

Förra året uppgick andelen lokalproducerade livsmedel inom kommunens verksamhet till ca 24% räknat i kronor. Nu ska alltså andelen lokalproducerat i Umeå kommuns upphandlingar öka.

– Det är glädjande att förslaget vann bifall på budgetfullmäktige. Det finns goda förutsättningar att producera mer livsmedel i Västerbotten. Jordbruksföretagen är viktiga, både för sysselsättningen men också för att hålla landskapen öppna. Genom att upphandla mer lokalproducerad mat kan vi främja en livsmedelsproduktion som tar hänsyn till både djuren, miljön och folkhälsan, säger Anders Ågren, kommunalråd (M).

Text: Joline Göttfert