Debatt: Rusta snabbt upp försvaret och gå med i Nato!

Debatt: Rusta snabbt upp försvaret och gå med i Nato! Ryssland hotar såväl sina grannländer som hela den fria världen. Europa befinner sig just nu i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget på årtionden. Den aggressivitet och krav på en ny säkerhetsordning som Putin och Ryssland framför måste bemötas tydligt. Försöket att styra vilka länder som ska […]

Debatt: 28 kommuner sänker skatten, men tyvärr inte högskattekommunen Umeå!

Debatt: 28 kommuner sänker skatten, men tyvärr inte högskattekommunen Umeå! Jag läser i Dagens Samhälle att 28 kommuner har valt att sänka kommunalskatten för år 2022. Tyvärr ingår inte högskattekommunen Umeå i denna skara. Trots massiva ekonomiska överskott, och en välfylld resultatutjämningsreserv. Umeå kommun har som bekant en extremt hög kommunalskatt. Sämst – eller värst […]

Debatt: Sverige behöver maktskifte och en borgerlig regering!

Debatt: Sverige behöver maktskifte och en borgerlig regering! Så blev Magdalena Andersson (S) till slut ny statsminister. Men efter att ha varit med och styrt landet i sju år i rad, med ökad brottslighet och segregation som resultat, presenterar Andersson inte ett enda nytt förslag för att lösa samhällsproblemen i sin regeringsförklaring. Utvecklingen i vårt […]

Moderaterna vill se skärpta straff

På tisdagens sammanträde med Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott i Umeå kommun beslutade man att ställa sig bakom ett utredningsförslag om att göra det straffbart att utnyttja barn och ungdomar för kriminella handlingar, samt att främja ungdomsbrottslighet. Det fanns olika åsikter om förslagen som rörde skärpta straff för unga, där Moderaterna hade ett annat yrkande. Det […]

Moderaterna i Umeå vill avsluta samarbetet med Fairtrade

På tisdagen beslutade Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott att bevilja 300 000 kronor till fortsatt diplomering och arbete med Fairtrade city under 2022. Från och med 2023 hänskjuts vidare beslut om finansiering till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Beslutet angående fortsatt finansiering av diplomeringen var oenigt. Detta enligt ett pressmeddelande från Umeå kommun. Fairtrade Sverige består av en […]

Ågren (M): Provocerande och oseriöst med nedläggning av Bromma flygplats. Utredningen borde kastas i papperskorgen.

I april meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att regeringen planerade att snabbavveckla Bromma flygplats. Regeringen tillsatte en utredning som nu presenterat sitt resultat. Utredaren menar att Bromma flygplats kan avvecklas redan år 2025. Ett besked som direkt fått hård kritik, bl.a. från moderata kommunalrådet Anders Ågren i Umeå, som menar att Bromma är av nationell […]

M-krav om att möjliggöra ökat byggande av villor i Umeå fick positiv respons

I samband med måndagens fullmäktige diskuterades bristen på bostäder i Umeå. Bristen gäller inte bara lägenheter utan även i stor utsträckning småhus. Moderaterna hade lyft frågan om bristen på nyproduktion av villor. Kommunalrådet Anders Ågren (M) ville se att fler områden öppnas upp för byggande av småhus. Umeå kommun har som målsättning att bygga 2000 […]

Besked: Umeå kommun ska bjuda in båtlivets företrädare till dialog

I samband med måndagens fullmäktigesammanträde diskuterades de dåliga förutsättningarna för båtlivet i Umeå. Fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen (S) gav, i en interpellationsdebatt, besked om att han och Socialdemokraterna var beredda att bjuda in företrädare för båtlivet till en fördjupad dialog om situationen. Ett besked som välkomnades bl.a. av moderata kommunalrådet Anders Ågren. – Umeå behöver […]

Moderaterna i Umeå vill öppna upp fler områden för byggnation av bostäder

Umeå kommun har som målsättning att bygga 2000 bostäder per år, men hittills har målet inte uppfyllts. Förra året byggdes bara 412 bostäder och 2019 färdigställdes ca 1000 bostäder. Prognosen för 2021 är omkring 800 bostäder. – Från moderat sida har vi påtalat bostadsbristen under en lång tid. Vi behöver bygga fler lägenheter, radhus och […]

Vill underlätta för kommunala ordningsvakter

Andelen företagare som upplever otrygghet på grund av låg polisnärvaro har ökat under senare år, liksom andelen företagare som har utsatts för brott. Utsattheten för brott har framför allt ökat inom branscherna handel och tillverkning. Detta framgår av rapporten ”Brott mot företagare 2021”, som organisationen Företagarna presenterade i februari. En av åtgärderna som föreslås i […]