Moderaterna fokuserar på bättre företagsklimat i Umeå

2020-10-20 8:41

Nyheter

Moderaternas budgetförslag för Umeå kommun har ett tydligt fokus på tillväxt och företagande. Moderaterna föreslår bland annat satsningar för ökat bostadsbyggande, sänkt kommunalskatt samt insatser för att stärka företagsklimatet.

– Företag skapar arbetstillfällen, tillväxt och finansierar välfärden. Jobb och företagande behövs för att Sverige ska ta sig ur den ekonomiska kris som coronapandemin har medfört. Från kommunens sida behöver vi också underlätta för företagen under denna svåra period, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

För att stötta handeln och besöksnäringen föreslår Moderaterna att försök med avgiftsfri parkering i centrala Umeå ska införas, initialt på lördagar. Partiet anser även att det ska finnas möjlighet till uteservering året om, ifall att någon eller några restauranger skulle vilja köra på med det i likhet med alla åtgärder som kan stärka ”hemester-konceptet” och den hårt drabbade besöksnäringen. Man vill också se förverkligandet av en gästhamn i centrala Umeå, driven och finansierad av privata aktörer. Handeln i Umeå går miste om många ”turistkronor” när många med båt väljer bort Umeå och åker vidare norrut eller söderut, menar Moderaterna.

– Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Kommunen kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget: förkorta handläggningstider, införa utmaningsrätt, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och sänka kommunalskatten. Vår ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat, säger Ågren i en avslutande kommentar.

Text: Joline Göttfert