Debatt: Utan Sveriges bönder finns det ingen beredskap!

2021-08-05 16:09

Opinion

Debatt: En fungerande livsmedelsförsörjning är grundläggande för att samhället ska kunna fungera i såväl fredstid som i kris eller krig. Det är således ett nationellt intresse att värna de svenska bönderna.

Sveriges självförsörjning av livsmedel är bland de lägsta inom hela Europa och fortsätter att sjunka på grund av dålig lönsamhet för svenska lantbrukare. Enligt Jordbruksverket ligger vår självförsörjning i realiteten under 50 procent.

Moderaterna prioriterar därför att öka konkurrenskraften för svenskt jordbruk. Vi vill minska regelkrånglet och byråkratin, sänka diesel- och bensinskatterna, bygga beredskapslager med livsmedel och stärka äganderätten. Kriterierna vid offentlig upphandling av livsmedel ska också vara i linje med de miljö- och djurhållningsregler som svenska bönder måste leva upp till enligt svensk lag. Vi föreslår också skärpta straff för brott kopplade till djurrättsaktivism, skärpt lag om olaga intrång och införandet en särskild brottskod för djurrättsrelaterad brottslighet.

Vi moderater kommer prioritera en ökad konkurrenskraft för svenskt jordbruk och ökade resurser till det svenska totalförsvaret för en stark livsmedelsberedskap. Utan bönder finns det ingen beredskap!

Anders Ågren
Förbundsordförande
Moderaterna i Västerbotten