Endast ett parti i Umeå röstade för ökad kamerabevakning

2020-11-04 16:26

Nyheter

På budgetfullmäktige i oktober i Umeå föreslog Moderaterna att tekniska nämnden skulle ges i uppdrag att snarast införa kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp kamerabevakning. Det var endast ett parti som stöttade förslaget: Moderaterna.

– Moderaterna har under flera år påtalat problemen med otrygghet i Umeå, men det är inte förrän nu som andra partier har börjat tala om hur vi ska motverka situationen med brottslighet och otrygghet. Det räcker inte med ord, det krävs också handling, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

Ågren fortsätter:
– Vi hade kunnat fatta beslut om konkreta åtgärder för att öka tryggheten för umeåborna på budgetfullmäktige, men tyvärr blev det inte så. Att umeåbor känner otrygghet kommer vi moderater aldrig att acceptera. När kommuninvånarna inte vågar röra sig fritt på gator och torg måste kommunen agera.

Förutom kamerabevakning föreslog Moderaterna en rad olika åtgärder för att öka tryggheten i Umeå:

– Anställ/anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå.
– Ta fram ett program över hur kamerabevakning i större utsträckning ska användas dels på särskilt brottsutsatta platser, dels för att bevaka det kommunala fastighetsbeståndet.
– Ta initiativ till fler trygghetsavtal, liknande det som tecknats för Ålidhem centrum. Det tecknas med andra aktörer däribland Polisen, och bör upprättas i andra stadsdelar i behov av liknande insatser.
– Inför flexibla busstopp, ett arbetssätt i kollektivtrafiken där passagerare ska kunna få stiga av mellan busshållplatser, för att öka tryggheten.
– Ta fram ett strategi‐ och åtgärdsprogram för att inte något barn ska behöva växa upp i hederskultur.
– Utred och kartlägg förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor.
– Ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka.
– Polisanmäl alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen.
– Krafttag mot narkotika. Inför frivilliga slumpvisa drogtester på Umeås gymnasieskolor som en del i skolans förebyggande arbete.
– Kontakta Polisen för ett samarbete gällande att hitta narkotika på skolorna, där narkotikahundar kan användas.

Text: Joline Göttfert