Debatt: Fler åtgärder för att motverka brottsligheten i Umeå!

Publicerad: 

Att umeåbor känner otrygghet kommer vi aldrig att acceptera. Det är uppenbart att det krävs ytterligare insatser, vilket också understryks i den utvärdering som gjorts av UmeBrås satsning ”Umeå växer – tryggt och säkert”.

För några år sedan uppmärksammade Moderaterna varningarna från UmeBrå gällande tendenser till social oro i de nordöstra stadsdelarna i Umeå: våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder, knarkhandel, ungdomar som rekryterades av äldre brottslingar och ökad risk för religiös radikalisering.

Många partier valde då att blunda för problemen och istället skjuta på budbäraren. Hösten 2020 har debatten glädjande nog tagit en annan vändning. Nu erkänner de flesta problemen och talar om hur vi ska motverka situationen med brottslighet och otrygghet.

Men ord räcker inte – det krävs också handling! På nationell nivå verkar vissa socialdemokrater ha vaknat och skriver numera om det positiva med att kommuner sätter upp kamerabevakning och anlitar ordningsvakter. Men i Umeå så stoppas tyvärr konkreta trygghetsåtgärder av de styrande inom S och MP. Det är synd, framförallt för alla umeåbor som fortsätter att drabbas av både kriminalitet och utbredd otrygghet.

I den utvärderingsrapport som UmeBrå offentliggjort, så understryks att insatserna hittills är otillräckliga. När det gäller exempelvis Ersboda och framförallt Östra Ersboda är den sammanvägda uppfattningen att situationen på området förvärrats sedan 2017. Detta trots att man vidtagit en rad förebyggande åtgärder på området – såväl satsningar på utemiljöerna, ökat fokus från polis, fältgrupp, skola samt satsningar på projekt riktat till unga.

Narkotikahantering är den ekonomiska motorn bakom kriminaliteten på nordöstra stadsdelarna och det finns en oro för utvecklingen av narkotikasituationen och kriminalitet kopplad till narkotika. Enligt rapporten är narkotikamarknaden i dagsläget ”inte kopplad till territorier utan olika ungdomsgäng förflyttar sig mellan stadsdelarna. De äldre mer aktiva i kriminalitet ser fortfarande fältgruppen som ett hot. Det har skett allvarliga situationer med knivar på skolorna. Personalen upplever att det finns en oro på bostadsområdet, där äldre kriminella rekryterar barn och unga.” Tryggheten på Ersboda bland ungdomar är också också lägre i Unga-enkäten än kommunsnittet.

Trots goda insatser från både Umeå kommun och Polisen har problemen alltså fortsatt. Moderaterna har redan lagt fram ett helt åtgärdspaket, däribland:
– Umeå kommun borde omgående anlita ordningsvakter som ska kunna arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå.
– Kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen bör ske snarast, i områden där Polisen inte har satt upp kamerabevakning.
– Fler trygghetsavtal bör upprättas, liknande det som tecknats för Ålidhem centrum.
– Alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen måste polisanmälas, vilket tyvärr inte sker idag.
– Frivilliga drogtester borde införas på Umeås gymnasieskolor som en del i skolans förebyggande arbete.

I Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till budget i Umeå lyfte de fram att Umeå ska växa tryggt och säkert. Om de förbyggande satsningarna råder också politisk enighet sedan tidigare. Men som utvärderingen av arbetet hittills har visat, så räcker det inte.

S och MP har dock röstat nej till alla moderata förslag för ökad trygghet i Umeå. Det räcker inte med fina högtidstal för att motverka brottsligheten och öka tryggheten. Upp till bevis!

Anders Ågren, kommunalråd (M) i Umeå
Christer Lindvall, fd ordförande i Ersboda S-förening och numera aktiv medlem i Moderaterna

Mest lästa