Ågren (M) vill motverka osund konkurrens i Umeå

2019-11-15 13:56

Nyheter

I Umeå uttrycker företagare återkommande oro över att kommunen ägnar sig åt osund konkurrens gentemot det privata näringslivet. I den senaste undersökningen från Svenskt Näringsliv hamnade Umeå kommun på plats 280 av landets 290 kommuner när det gäller området ”konkurrens från kommunen”. De borgerliga gruppledarna med kommunalrådet Anders Ågren (M) i spetsen lämnade nyligen in en motion om att motverka osund konkurrens i Umeå.

De fyra borgerliga partierna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Partierna vill även att Umeå kommun skyndsamt ska återkomma med förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

Kommunalrådet Anders Ågren kommenterar:

– Idag bedriver många kommuner och regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. Det är inte bra. Det är hög tid att vi får en noggrann genomgång av såväl de kommunala förvaltningarna som de kommunala bolagen. Exakt hur ser det ut i Umeå gällande frågan om osund konkurrens? Vilka åtgärder måste vidtas? Jag hoppas verkligen att Socialdemokraterna inser vikten av att bifalla vår motion, när den kommer upp till beslut i fullmäktige.

Text: Joline Göttfert