Ågren (M) kritisk till Trafikverkets besked om sänkta hastighetsgränser i Västerbotten

2019-10-08 13:28

Nyheter

Trafikverket avfärdar kritiken från remissinstanserna och väljer att gå vidare med förslaget om hastighetsbegränsningar i Västerbotten. Ett besked som möter starkt kritik från kommunalrådet Anders Ågren (M) i Umeå.

Trafikverket Region Nord har i ett formellt brev till Umeå kommun daterat den 3 oktober meddelat att de har för avsikt att gå vidare i frågan om hastighetsnedsättningar inom länet trots flertalet inkomna avstyrkanden. Ärendet går nu vidare för juridisk granskning samt för eventuellt beslut av Trafikverkets Generaldirektör.

– Jag beklagar djupt detta besked! Det innebär alltså att Trafikverket struntar i den massiva kritiken från såväl länets kommuner, Region Västerbotten som länsstyrelsen och går vidare med alla förslag om hastighetsbegränsningar på vägarna i vårt län. Det är illa, säger Anders Ågren i en kommentar.

Förslaget från Trafikverket innebär sänkta hastigheter för flera viktiga vägar i Västerbotten. Utöver sänka hastighetsgränser, så vill man att fler fartkameror ska sättas upp. De vägar som på olika sätt berörs i länet är E4, E12, E45, 363, 531, 364 och 95.

– Vi har långa avstånd i Västerbotten, och sänker man hastigheten på de stora vägarna ytterligare skadar det tillgängligheten i länet. Att Trafikverket går vidare med detta förslag är mycket olyckligt, avslutar Ågren.

Text: Joline Göttfert