DEBATT: Ett bra företagsklimat stärker välfärden!

Publicerad: 

Moderaterna vill se ett ökat fokus på åtgärder för bättre företagsklimat i Umeå. Även om vi kan glädjas över större investeringar och satsningar som genomförs av privata aktörer, så måste vi ständigt arbeta för ett bättre företagsklimat. I stort som smått. Den senaste kommunrankingen av Svenskt Näringsliv var inte någon upplyftande läsning. Det finns mycket att göra!

Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag. När nya företag etablerar sig i Umeå eller befintliga företag expanderar innebär det fler arbetstillfällen och mer skattepengar till det offentliga. Ett bra företagsklimat främjar tillväxt och är grundläggande för att kunna erbjuda kommuninvånarna en god välfärd. Att lokala företag är viktiga måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

Vi måste sträva efter att vara bland de allra bästa i landet! Umeå kommun tappade nio placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking av svenska kommuners företagsklimat. År 2019 placerar sig Umeå kommun på plats 194 av 290 kommuner. Att Umeå fortsätter att hamna på högst mediokra placeringar i Svenskt Näringslivs kommunranking signalerar behovet av förändring.

Det positiva delarna av rankingen är att företagen i Umeå uppfattar att tele- och IT-nätet i kommunen fungerar bra. Ett välfungerande tele- och IT-nät är idag en förutsättning för att kunna bedriva företag. Företagarna ansåg också att vägnätet samt tåg- och flygförbindelserna i kommunen var bra. God infrastruktur är en avgörande fråga för många företag. Med bra kommunikationer stärks företagens och kommunens attraktivitet.

Det finns emellertid mycket att göra för att förbättra företagares förutsättningar, såväl lokalt som nationellt. Genom att förbättra villkoren för företagarna och skapa bättre förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget, kan kommunen påverka det lokala företagsklimatet.

Moderaterna i Umeå vill se en offensiv tillväxtpolitik, med fokus på tillväxt i alla delar av Umeå kommun. Kommunalskatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner och detta är inte rimligt. Skatten måste sänkas. Korta handläggningstider och bättre dialog med lokala företagare är också viktigt för ett bra lokalt företagsklimat.

Likaså att åtgärda osund konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet. Moderaterna har tillsammans med de andra borgerliga partierna i Umeå, lämnat in en motion om att utreda förekomsten av osund konkurrens från kommunens verksamheter, såväl kommunala bolag som förvaltningen. I de fall osund konkurrens upptäcks ska kommunen skyndsamt ge förslag på åtgärder. De fyra borgerliga partierna i Umeå har även lagt förslag om att införa utmaningsrätt i kommunen. Det betyder att privata företag har möjlighet att utmana kommunal verksamhet på upphandling.

Moderaterna vill att fler företag ska etablera sig i Umeå, växa och anställa. Det innebär ökad tillväxt, fler jobb och en stärkt ekonomi. Vi vill också ge bästa möjliga utvecklingsmöjligheter för befintliga företag. Företagen är viktiga för kommunen. Umeå behöver en mer företagsvänlig politik!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Mest lästa