Vänsterpartiet vill införa flygförbud – får omedelbart kritik av Ågren (M)

2019-11-01 9:05

Nyheter

Vänsterpartiet föreslår i en motion att Umeå kommun inför ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för kommunens alla medarbetare och förtroendevalda. Flygstoppet innebär att varken förtroendevalda eller tjänstepersoner i Umeå kommun kommer att kunna flyga vid tjänsteresor. Förslaget får skarp kritik av kommunalrådet Anders Ågren (M).

Syftet med Vänsterpartiets förslag till flygförbud är att uppmuntra andra till att resa klimatsmart och att påskynda en snabbare omställning. Umeå kommun har idag en resepolicy, som bland annat säger att resor som är kortare än 50 mil inte ska göras med flyg, om det inte finns en särskild anledning till det. Vid tjänsteresor i Umeå kommun ska en särskild bedömning ske vid varje resetillfälle – faktorer som avstånd, tidsåtgång, kostnadseffektivitet och miljöhänsyn är alla en del av bedömningen vid val av färdsätt.

I en kartläggning av tjänsteresor inom kommunen som har genomförts detta år framkommer det att en mindre ökning av antalet flygresor har skett i år, men att flygets andel av de totala antalet resor har minskat, både vad det gäller antal resor och kostnader.

Förslaget om flygförbud får genast mothugg av Moderaterna och kommunalrådet Anders Ågren, som betonar att flyget är enormt viktigt för Umeå och övriga delar av länet.

– Detta är löjligt! Flyget spelar en viktig roll för att knyta samman hela landet och skapa möjligheter för bl.a. ett konkurrenskraftigt näringsliv även utanför storstäderna. Likaså för Umeå kommun. Kommunanställda och politiker som behöver flyga vid möten på längre avstånd, ska självklart göra det. Umeå är beroende av goda flygförbindelser, inte minst med tanke på vår geografiska placering i norra Sverige, säger Ågren i en kommentar.

Ågren menar att det är bara är kontraproduktiv symbolpolitik att utesluta flyget för längre resor som sker på uppdrag av Umeå kommun.

– Flyget står i dag för 2-3 procent av människans totala koldioxidutsläpp. Det är inte flygresorna, utan utsläppen, som måste minska. Det här förslaget är ett slag i luften. Lösningen för att minska flygets negativa påverkan på miljön heter forskning och teknikutveckling – inte flygskam och förbud, avslutar Ågren.

Text: Joline Göttfert