Debatt: Rusta upp vägnätet i norra Sverige!

Debatt: Rusta upp vägnätet i norra Sverige! Det svenska vägnätet är en viktig del av landets infrastruktur. Mer än 8 av 10 transporter sker på väg. Men det förslag till nationell plan för infrastrukturen för åren 2022–2033 som Trafikverket presenterade den 30 november, är en riktig kalldusch. Jag hoppas att alla remissinstanser och politiska företrädare […]

Debatt: Utvisa fler utländska brottslingar!

Debatt: Gå från ord till handling – utvisa fler utländska brottslingar! Noterar att statsminister Magdalena Andersson (S) nu vill att Sverige ökar tempot när det gäller att utvisa fler utländska brottslingar. Ja, men gå från ord till handling i så fall – Socialdemokraterna har ju styrt Sverige i snart åtta år! Utvisningarna av utländska brottslingar […]

Åsa Ågren Wikström (M) utsedd till nytt uppdrag i Regionkommittén i EU

Åsa Ågren Wikström (M) har blivit utsedd till rapportör i Regionkommittén i EU gällande översynen av lagstiftningsförslaget för EU:s medlemsstaters markanvändning, skogsbruk och jordbruk (LULUCF). Det är frågor av stor betydelse i synnerhet för norra Sverige kopplat till både skogs- och jordbruket. Ågren Wikströms uppdrag som rapportör är att arbeta fram den europeiska regionala och […]

Debatt: Utvisa fler utländska brottslingar!

Debatt: Utvisa fler utländska brottslingar! Utvisningarna av utländska brottslingar måste öka. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott får utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit inom en viss tidsperiod. Men alltför få dömda brottslingar utvisas. Den praxis som finns idag innebär att få utländska medborgare utvisas från […]

Åsa Ågren Wikström omvald till Moderatkvinnornas nationella styrelse

I helgen genomförs stämman för Moderatkvinnorna i Sverige. Under lördagen fick M-politikern Åsa Ågren Wikström, Umeå, förnyat förtroende som ledamot i Moderatkvinnornas nationella styrelse. Ågren Wikström är moderat regionpolitiker i Västerbotten och har under åren 2005–2011, samt 2019–2021 jobbat i Moderatkvinnornas styrelse. Nu är hon vald till en ny tvåårsperiod. Hon är även Moderatkvinnornas representant […]

Ågren Wikström (M) omvald till EU:s Regionkommitté år 2020-2025

Åsa Ågren Wikström (M), Umeå, får förnyat förtroende i Bryssel. Hon har av EU:s ministerråd utsetts att ingå i den Europeiska Regionkommittén för åren 2020-2025. Hon nominerades av den svenska regeringen och 29 november beslutade Europeiska Unionens Råd att utse Ågren Wikström att ingå i regionkommittén. Bland övriga företrädare i den svenska delegationen finns bl.a. […]

Ågren Wikström (M): använd EU-pengar till flygplatsinvesteringar i Norrland

EU:s sammanhållningspolitik har stor betydelse för utvecklingen i norra Sverige, inte minst då de fonder som sammanhållningspolitiken reglerar är viktiga för regional tillväxt och ökad sysselsättning i de fyra nordligaste länen. Åsa Ågren Wikström (M) är vice ordförande i EFNS (Europaforum Norra Sverige) och hon vill att EU-fonderna ska kunna användas bl.a. till investeringar i […]

Stark kritik mot Trafikverkets förslag att sänka hastighetsgränserna i Västerbotten

Under onsdagen uppvaktades Trafikverket av en stark delegation av regionpolitiker, kommunalråd och näringslivsföreträdare från olika delar av Västerbotten. Detta med anledning av Trafikverkets förslag om sänkta hastigheter för flera viktiga vägar i länet. Budskapet var tydligt: sänk inte hastigheten på länets vägar! Åsa Ågren Wikström, moderat vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden i Region Västerbotten, var […]

Ågren Wikström omvald som ordförande

På tisdagkvällen omvaldes tidigare riksdagsledamoten Åsa Ågren Wikström som ordförande för länets största moderata partiförening – Umeå Centrala M-förening. Åsa Ågren Wikström har tidigare bl.a. varit vice länsordförande för Moderaterna i Norrbotten och vice ordförande för Moderatkvinnorna i Sverige. I dagsläget har hon uppdrag bl.a. på EU-nivå för Regionkommittén. Ett enigt årsmöte gick på valberedningens […]

Åsa Ågren Wikström (M) ny ambassadör för EU:s klimatåtgärder

30 europeiska politiker utnämndes på onsdagen i Bryssel till klimatambassadörer av den Europeiska Regionkommittén. En av dessa är umeåpolitikern och f.d. riksdagsledamoten Åsa Ågren Wikström (M). Lokala och regionala ledare från hela EU bekräftade i onsdags sitt engagemang för att bekämpa klimatförändringarna genom att bli ambassadörer för borgmästaravtalet. I närvaro av EU:s kommissionär för klimatåtgärder […]