Debatt: Rusta upp vägnätet i norra Sverige!

Publicerad: 

Debatt: Rusta upp vägnätet i norra Sverige!

Det svenska vägnätet är en viktig del av landets infrastruktur. Mer än 8 av 10 transporter sker på väg. Men det förslag till nationell plan för infrastrukturen för åren 2022–2033 som Trafikverket presenterade den 30 november, är en riktig kalldusch. Jag hoppas att alla remissinstanser och politiska företrädare nu gör sina röster hörda. Förslaget måste omarbetas!

Det behövs en rejäl upprustning och satsning på vägnätet. Trots att betydande summor satsas på infrastrukturen räcker inte medlen till för att stoppa förfallet av vårt vägnät. Det gäller både det lågtrafikerade och det högtrafikerade vägnätet, enligt Trafikverket. Staten satsar sammantaget mycket pengar i förslaget till ny nationell plan, över 800 miljarder, men felprioriteringar kommer att leda till försämrad infrastruktur. Vägarna fortsätter att förfalla – det kommer att drabba alla som är beroende av bilen för att vardagen ska fungera.

Vägarna är kraftigt eftersatta och många av de absolut sämsta vägarna finns i norra Sverige. På senare år har Trafikverket valt att sänka hastighetsgränserna på viktiga vägar. Utöver sänka hastighetsgränser, så sätter man upp fler fartkameror för att kompensera ett bristande underhåll. I Västerbotten är nu 37,1 procent av de statliga vägarna i dåligt eller mycket dåligt skick, enligt en kartläggning från Transportföretagen.

Endast 15 procent av investeringarna i Trafikverkets förslag föreslås gå till vägnätet och detta är inte rimligt då mer än 8 av 10 transporter sker på väg. Det är sanslöst hur höghastighetsbanorna – detta socialdemokratiska prestigeprojekt – i södra delen av landet nu kommer att tränga undan viktiga infrastrukturprojekt, såväl vägsatsningar som andra järnvägsprojekt.

Moderaterna vill öka resurserna till vägunderhåll. Moderaterna på nationell nivå satsar sedan tidigare 20 miljarder kronor mer än regeringen under planperioden för att återställa, utveckla och rusta landets vägar. Hastigheten på alla statliga vägar där hastigheten sänkts på grund av dåligt underhåll, måste återställas. På senare år har har hastigheten sänkts på 130 mil statlig väg till följd av bristande underhåll. Det är ett underbetyg. Stärk också viktiga stråk så att de klarar tyngre lastbilar.

Västerbotten och resten av landet behöver säkra och välunderhållna vägar – inte sänkta hastighetsgränser!

Åsa Ågren Wikström (M)
Vice gruppledare för Moderaterna i Region Västerbotten och vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden

Mest lästa